Home

Hoe weet ik of ik COPD heb?

FEITEN | 29/03/2021
Hoe weet ik of ik COPD heb?

COPD is veel meer dan een rokershoest. COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease (chronische obstructieve longziekte) en is een ernstige aandoening van de luchtwegen. Maar hoe weet u of u COPD hebt? Dit zijn enkele dingen waar u op moet letten.

Hebt u last van een aanhoudende hoest en maakt u zich daar zorgen over? Hebt u een piepende ademhaling of kunt u moeilijk ademen en is dit steeds erger geworden? Veel mensen hebben soms moeite met ademen. Bent u echter ouder dan veertig en moet u regelmatig naar lucht happen, dan hebt u mogelijk een chronische obstructieve longziekte, oftewel COPD.

Wat is COPD?

COPD is een chronische ziekte die wordt gekenmerkt door ontstoken luchtwegen, waardoor de luchtstroming wordt belemmerd (fig. 1). Deze vernauwing van de longen komt het vaakst voor bij oudere mensen en met name mensen boven de zestig. Rokers en mensen die met chemicaliën werken of hebben gewerkt, lopen een hoger risico om op latere leeftijd COPD te krijgen. COPD is een progressieve ziekte en wordt gekenmerkt door een natte hoest. Dat betekent dat u bij het wakker worden de behoefte zult voelen om uw keel te schrapen. Wanneer de ziekte tijdig wordt herkend, is deze goed behandelbaar.

 

Fig.1

Hoe wordt de diagnose COPD gesteld?

In het beginstadium is COPD niet gemakkelijk te herkennen tijdens standaard medisch onderzoek. Veel mensen met COPD krijgen meerdere keren de diagnose acute of chronische bronchitis voordat COPD wordt vastgesteld.

De bekendste oorzaak van de ontwikkeling van COPD is tabaksrook. En dan maakt het niet uit of u zelf rookt of meerookt. Als u al astma hebt, loopt u een hoger risico op COPD als u rookt. In tegenstelling tot astma is COPD een blijvende en progressieve ziekte. Bij COPD blijft uw longfunctie abnormaal, ook als u geen klachten hebt. Het is belangrijk dat u COPD, en stoppen met roken, serieus neemt. Zonder goede behandeling is de ziekte van invloed op de levensverwachting.

Als u wilt weten of uw ademhalingsproblemen door COPD komen, kunt u uw arts vragen een longfunctietest (spirometrie) uit te voeren om de luchtstroom te meten. De arts zal u vragen of u rookt of hebt gerookt, of u gezond eet en voldoende beweegt. Daarnaast zal de arts u controleren op andere ziekten, zoals een hartziekte, die ertoe kunnen leiden dat uw klachten verergeren. Mogelijk moet u ook andere tests ondergaan, waaronder een röntgenfoto van de borstkast, om andere longafwijkingen uit te sluiten. Ook kan een arteriële bloedgastest worden uitgevoerd om te meten hoe goed uw longen koolstofdioxide afvoeren.

Hoe wordt COPD behandeld?

Als bij u COPD wordt vastgesteld, zal uw arts samen met u een behandelplan opstellen om uw klachten te verminderen. Beweging speelt een cruciale rol bij longrevalidatie. De arts kan u ook enkele ademhalingsoefeningen aan de hand doen.

De beste manier om uw COPD-symptomen te behandelen, is stoppen met roken en blootstelling aan dampen die mogelijk hebben bijgedragen tot de ontwikkeling van de ziekte te voorkomen. Het is ook belangrijk om andere eventueel aanwezige aandoeningen die COPD-klachten kunnen verergeren, zoals een hoge bloeddruk, te behandelen.

Uw arts kan u een medicijn voorschrijven dat u moet inhaleren of als tablet moet innemen. De medicatie kan een kortwerkende of langwerkende luchtwegverwijder zijn om de luchtwegen open te houden. De medicatie kan voor een deel uit ontstekingsremmers bestaan die chronische ontsteking onderdrukken. Beide medicijnen zijn bedoeld om verergering van de ziekte en verslechtering van uw longfunctie tegen te gaan.

COPD is een ernstige ziekte die niet meer over gaat. Maar als u stopt met roken, de juiste behandeling krijgt, een gezond dieet volgt en voldoende beweegt, kunt u uw klachten onder controle houden.

 

Door Courtney Tenz

Foto door iStock

 

Referenties:

Byrne, Anthony L., Marais, Ben J., Mitnick, Carole D., Lecca, Leonid. Marks, Guy B. (2015) Risk factors for and origins of COPD. The Lancet. 385(9979): 1723-1724. 2 mei 2015. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(15)60884-4/fulltext

Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Diseases COPD. (2020). https://goldcopd.org/wp-content/uploads/2019/12/GOLD-2020-FINAL-ver1.2-03Dec19_WMV.pdf

 

WehaleBE1 - version March 2021 

Mogelijk bent u hierin geïnteresseerd:


 

Orion investeert in onderzoek en ontwikkeling van behandelmogelijkheden voor mensen met astma en COPD, maar werkt ook aan de vormgeving en de gebruiksvriendelijkheid van het assortiment inhalatoren. De nadruk ligt op veiligheid en kwaliteit in elk stadium van de productlevenscyclus en op zorg voor het milieu. Er wordt zorgvuldig gekeken naar alle aspecten van duurzaamheid (sociale, economische en milieuaspecten) in de hele productlevenscyclus. Duurzaamheid loopt als een rode draad door het hele proces van onderzoek en ontwikkeling, productie, gebruik door de patiënt tot en met de afvoer van oude inhalatoren. 

Wehale.life/public biedt informatie over luchtwegaandoeningen en goede gewoontes, bestemd voor het algemene publiek.

De inhoud van wehale.life is uiterst zorgvuldig geselecteerd. Orion Corporation doet alles wat nodig is om de informatie actueel te houden.

U kunt het Orion Sustainability Report 2019 hier downloaden:  

https://www.orion.fi/en/Orion-group/Sustainability/sustainability-reports/sustainability-report/

Orion Pharma bvba, Battelsesteenweg 455D, 2800 Mechelen, België Tel +32 (0)15 64 10 20
Beleid Contact Orion Corporation 2021