Wat mensen met astma en COPD moeten weten over het coronavirus

FEITEN | 3/10/2022
Wat mensen met astma en COPD moeten weten over het coronavirus
COVID-19 is een infectieziekte veroorzaakt door een nieuw type coronavirus (SARS-CoV-2). In de meeste gevallen veroorzaakt de ziekte milde of matige luchtwegklachten en herstellen mensen die besmet zijn zonder dat een speciale behandeling nodig is.

Wat mensen met astma en COPD moeten weten over het coronavirus

COVID-19 is een infectieziekte veroorzaakt door een nieuw type coronavirus (SARS-CoV-2). In de meeste gevallen veroorzaakt de ziekte milde of matige luchtwegklachten en herstellen mensen die besmet zijn zonder dat een speciale behandeling nodig is. Ouderen, en mensen met onderliggende gezondheidsproblemen zoals astma en COPD, lopen echter een groter risico op het ontwikkelen van ernstige complicaties.

Houd u aan het volgende als u lijdt aan astma of COPD:

1. Blijf uw ziekte goed verzorgen

 Het is belangrijk dat er zo goed mogelijk voor uw astma of COPD wordt gezorgd. Houd u aan uw behandelplan en blijf uw gebruikelijke medicijnen innemen zoals voorgeschreven. Er zijn geen bewijzen dat de ziekte of de symptomen verergeren door het gebruik van corticosteroïden. Raadpleeg bij twijfel uw arts, verpleegkundige, apotheker of uw lokale gezondheidsdienst voor meer advies.

2. Bescherm uzelf door besmetting te voorkomen

Het coronavirus wordt van persoon tot persoon verspreid via ademhalingsdruppeltjes die vrijkomen wanneer iemand met de ziekte hoest, niest of uitademt. Deze druppeltjes kunnen zich ook op harde en zachte oppervlakken bevinden, die dus mogelijk eveneens een besmettingsbron zijn. De beste manier om besmetting te voorkomen, is door sociale afstand in acht te nemen, in het bijzonder door menigten te vermijden en weg te blijven van openbare ruimtes. Bescherm uzelf door uw handen regelmatig gedurende 20 seconden met zeep te wassen of door desinfecterende handgels of handalcohol te gebruiken, en vermijd het aanraken van uw gezicht met ongewassen handen.

3. Informeer u goed

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is goed geïnformeerd zijn over COVID-19 de beste manier om de overdracht van de ziekte te voorkomen en te vertragen. Lokale en wereldwijde richtlijnen kunnen snel veranderen wanneer er nieuwe informatie over het coronavirus en de overdracht ervan beschikbaar komt. Ga regelmatig op zoek naar nieuwe informatie door het nieuws en de websites van internationale gezondheidsinstanties (bijvoorbeeld van de WHO of ECDC) en die van de lokale gezondheidsautoriteiten te volgen op: https://www.info-coronavirus.be/nl/.

4. Als u symptomen heeft

Als u astma of COPD heeft en symptomen ervaart zoals koorts, hoesten, kortademigheid, spierpijn en vermoeidheid, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw zorgverlener.

  

Literatuur:

World Health Organization (WHO). https://www.who.int/health-topics/coronavirus, geraadpleegd op 24 maart 2020.

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china, geraadpleegd op 24 maart 2020.

Global Initiative for Asthma. https://ginasthma.org/recommendations-for-inhaled-asthma-controller-medications/, geraadpleegd op 24 maart 2020.

Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. https://goldcopd.org/gold-covid-19-guidance/, geraadpleegd op 24 maart 2020.

WehaleBE1 - version October 2022


 

Orion investeert in onderzoek en ontwikkeling van behandelmogelijkheden voor mensen met astma en COPD, maar werkt ook aan de vormgeving en de gebruiksvriendelijkheid van het assortiment inhalatoren. De nadruk ligt op veiligheid en kwaliteit in elk stadium van de productlevenscyclus en op zorg voor het milieu. Er wordt zorgvuldig gekeken naar alle aspecten van duurzaamheid (sociale, economische en milieuaspecten) in de hele productlevenscyclus. Duurzaamheid loopt als een rode draad door het hele proces van onderzoek en ontwikkeling, productie, gebruik door de patiënt tot en met de afvoer van oude inhalatoren. 

Wehale.life/public biedt informatie over luchtwegaandoeningen en goede gewoontes, bestemd voor het algemene publiek.

De inhoud van wehale.life is uiterst zorgvuldig geselecteerd. Orion Corporation doet alles wat nodig is om de informatie actueel te houden.

U kunt het Orion Sustainability Report 2021 hier downloaden:  

https://www.orion.fi/en/Orion-group/Sustainability/sustainability-reports/sustainability-report/