Wat zeggen internationale richtlijnen over COVID-19 en astma?

FEITEN | 6/10/2022
Wat zeggen internationale richtlijnen over COVID-19 en astma?
Het Global Initiative for Asthma (GINA) is een internationale samenwerkingsorganisatie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Het Global Initiative for Asthma (GINA) is een internationale samenwerkingsorganisatie van de  Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De doelstellingen van GINA zijn onder meer het verbeteren van de diagnose, het beheer en de preventie van astma door middel van wetenschappelijk onderbouwde onderwijsmaterialen voor wereldwijd gebruik. Daarnaast organiseert GINA elk jaar in mei Wereld Astma Dag om mensen over de hele wereld bewust te maken van astma. Inspelend op Wereld Astma Dag bevat dit artikel een samenvatting van de nieuwste GINA-richtlijnen met betrekking tot COVID-19 en astma.1

MedEngine Oy 19032021

Is uw astma van invloed op de risico's van COVID-19? Het laatste nieuws uit onderzoek

De coronavirusziekte (COVID-19) is een besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door het nieuwe coronavirus, SARS-CoV-2. In de meeste gevallen is de ziekte mild en herstellen mensen die besmet zijn volledig. Er wordt echter aangenomen dat ouderen en mensen met onderliggende gezondheidsproblemen een groter risico lopen op het ontwikkelen van ernstige complicaties.2

U heeft zich misschien afgevraagd of patiënten met astma een groter risico lopen om COVID-19 te krijgen of om een ​​ernstigere ziekte te ontwikkelen. Volgens gegevens uit verschillende onderzoeken lopen mensen met astma in het algemeen geen verhoogd risico op het krijgen van COVID-19 of op COVID-19-gerelateerd overlijden.3 Er is echter aangetoond dat het risico op COVID-19-gerelateerd overlijden toeneemt onder die patiënten die onlangs orale corticosteroïden nodig hadden voor hun astma.3 Deze bevinding benadrukt het belang van een voortdurende goede astmabeheersing tijdens de pandemie: behoud van een goede symptoomcontrole, vermindering van het risico op ernstige exacerbaties en het zoveel mogelijk terugdringen van de behoefte aan orale corticosteroïden. Het is ook belangrijk om de voorzorgsmaatregelen met betrekking tot COVID-19 in acht te blijven nemen, zoals regelmatig handen wassen, gebruik van mondkapjes en beperking van sociale contacten. Deze maatregelen hebben de incidentie van andere luchtweginfecties verminderd, wat mogelijk heeft bijgedragen aan de vermindering van astma- en COPD-exacerbaties in 2020.

 

Hoe kunt u uw astma beheersen tijdens de COVID-19-pandemie?

Tijdens de pandemie is het belangrijk dat u doorgaat met het innemen van uw voorgeschreven astmamedicatie, met name inhalatiecorticosteroïden. Alle astmapatiënten moeten ook een schriftelijk actieplan voor astma hebben, met daarin adviezen voor het gebruik van medicatie wanneer de astma verergert en tijdens ernstige astmaexacerbaties. Neem voor meer informatie contact op met uw zorgverlener.

De mogelijkheid van overdracht van COVID-19 kan ook van invloed zijn op sommige procedures tijdens uw astma-afspraken. Als er bijvoorbeeld informatie over uw longfunctie nodig is, wordt u mogelijk gevraagd om de expiratoire piekstroom (PEF) thuis te controleren, in plaats van het uitvoeren van een spirometrietest tijdens de afspraak.

 

Worden vaccins aanbevolen voor patiënten met astma?

Er zijn al verschillende soorten COVID-19-vaccins beschikbaar en in ontwikkeling. In de loop van de tijd zullen nieuwe onderzoeksgegevens worden verkregen, waaronder gegevens met betrekking tot mensen met astma. Op basis van de risico's en de voordelen beveelt GINA op dit moment vaccinatie tegen COVID-19 aan voor mensen met astma. Een jaarlijkse griepvaccinatie wordt ook aanbevolen. Raadpleeg uw arts als u eerder een allergische reactie op een vaccin heeft gehad of als u zich over iets anders zorgen maakt.

Referenties:

  1. Interim guidance about COVID-19 and asthma. GINA Global Strategy for Asthma Management and Prevention.  
  2. World Health Organization (WHO). https://www.who.int/health-topics/coronavirus, accessed March 5, 2021. 
  3. Williamson EJ, Walker AJ, Bhaskaran K, Bacon S, Bates C, Morton CE, Curtis HJ, Mehrkar A, Evans D, Inglesby P, Cockburn J, McDonald HI, MacKenna B, Tomlinson L, Douglas IJ, Rentsch CT, Mathur R, Wong AYS, Grieve R, Harrison D, Forbes H, Schultze A, Croker R, Parry J, Hester F, Harper S, Perera R, Evans SJW, Smeeth L, Goldacre B. Factors associated with COVID-19-related death using OpenSAFELY.  

 

WehaleBE1 - version October 2022


 

Orion investeert in onderzoek en ontwikkeling van behandelmogelijkheden voor mensen met astma en COPD, maar werkt ook aan de vormgeving en de gebruiksvriendelijkheid van het assortiment inhalatoren. De nadruk ligt op veiligheid en kwaliteit in elk stadium van de productlevenscyclus en op zorg voor het milieu. Er wordt zorgvuldig gekeken naar alle aspecten van duurzaamheid (sociale, economische en milieuaspecten) in de hele productlevenscyclus. Duurzaamheid loopt als een rode draad door het hele proces van onderzoek en ontwikkeling, productie, gebruik door de patiënt tot en met de afvoer van oude inhalatoren. 

Wehale.life/public biedt informatie over luchtwegaandoeningen en goede gewoontes, bestemd voor het algemene publiek.

De inhoud van wehale.life is uiterst zorgvuldig geselecteerd. Orion Corporation doet alles wat nodig is om de informatie actueel te houden.

U kunt het Orion Sustainability Report 2021 hier downloaden:  

https://www.orion.fi/en/Orion-group/Sustainability/sustainability-reports/sustainability-report/