Inspirerende tips van een operazangeres voor een krachtigere ademhaling

GEZONDHEID | 9/10/2022
Inspirerende tips van een operazangeres voor een krachtigere ademhaling
Lees verder om te ontdekken hoe u op creatieve manieren uw longen kunt trainen om krachtiger te ademen.

Op 17 november 2021 is het Wereld COPD Dag, met als thema "Gezonde longen – belangrijker dan ooit". Deze dag is bedoeld om het wereldwijde bewustzijn van de aandoening COPD (chronisch obstructief longlijden) te vergroten, de laatste kennis over deze slopende ziekte te delen en de verschillende manieren te bespreken die kunnen helpen om de negatieve impact van COPD wereldwijd te beperken. Lees verder om te ontdekken hoe u op creatieve manieren uw longen kunt trainen om krachtiger te ademen.

COPD is een longaandoening die blijvende schade aan de luchtwegen veroorzaakt en het ademen bemoeilijkt. COPD doet zich over het algemeen voor bij mensen ouder dan 60 jaar. De kans op COPD is groter bij mensen die roken, die hebben gerookt of die in hun beroepsleven veel met chemicaliën hebben gewerkt. Met een beter begrip van COPD en met de juiste behandeling kan de ziekte echter doeltreffend worden behandeld. Bovendien kan op heel creatieve manieren voor de longen worden gezorgd. Wist u dat zelfs zingen de symptomen van COPD kan verlichten, de ademhaling kan verbeteren en de longfunctie kan doen toenemen?

En wie kan er beter een aantal unieke tips en oefeningen geven over hoe je je ademhaling kunt trainen om COPD onder controle te houden, dan een klassiek geschoolde operazangeres en een medisch expert in luchtwegaandoeningen van Orion.

Hoe krachtiger te ademen

Iida Antola is een jonge operazangeres die momenteel meewerkt aan een productie van Andrew Lloyd Webbers musical The Phantom of the Opera bij de Finse Nationale Opera, waar ze een van de hoofdrollen zingt, Christine Daaé. Ademhalingstraining vormt een essentieel onderdeel van het beroep van de operazangeres. Laten we dus een professional die sterke longen moet hebben, vragen naar tips over hoe we onze ademhaling kunnen trainen! 

Volgens Iida is er een eenvoudige en doeltreffende techniek die kan worden gebruikt om de eerste stap te zetten naar het beheersen of trainen van je ademhaling.

"Stemtraining begint met het trainen van de intercostale spieren, de spieren tussen de ribben, zodat ze niet samentrekken tijdens het uitademen. Als basis hiervoor moet aan de houding worden gewerkt, zodat de borstkas open blijft en je niet voorover leunt. Als je een open houding hebt, gaat ademhalen gemakkelijker", aldus Iida.

Iida legt ook uit dat ze gemerkt heeft dat ademhalingstraining voor gunstige veranderingen in haar lichaam heeft gezorgd. Het heeft haar longcapaciteit ontwikkeld, haar houding is sterk verbeterd en zelfs haar rugklachten zijn afgenomen.

Aino Takala, MD, PhD, en medisch expert in luchtwegaandoeningen van Orion, is het ermee eens dat ademhalingstraining een goed hulpmiddel is om zowel de ademhaling als de houding te verbeteren, en het kan ook met succes worden toegepast bij COPD-patiënten. "De richtlijnen van 2021 van het Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) benadrukken de rol van lichamelijke activiteit als niet-medicinaal middel om het welzijn van COPD-patiënten te verbeteren, en ademhalingstraining zoals hier gedemonstreerd door Iida kan worden opgenomen als een van de activiteiten die dit helpen bereiken."

Deze oefeningen kunnen door iedereen worden uitgevoerd

Op de vraag of er bepaalde oefeningen zijn die met succes kunnen worden gebruikt door iedereen die zijn ademhaling beter wil beheersen en zijn longen wil versterken, antwoordt Iida bevestigend.

"Ik heb een paar oefeningen die de basis zijn geweest van mijn ademhalingstechniek", zegt ze. "Deze oefeningen zijn gericht op het opbouwen van de intercostale spieren en het helpen openen van de ribbenkast. De ene oefening kan staand gedaan worden, de andere liggend op je zij. Als deze oefeningen dagelijks worden gedaan, zullen ze bij iedereen de ademhaling enorm verbeteren. Er zijn ook een paar ademhalingsoefeningen die het uitademingsvermogen verbeteren."

 

"De eerste oefening kan staand worden gedaan – let dus goed op je houding voordat je begint, zorg ervoor dat je het gewicht gelijkmatig over je twee voeten verdeelt, en voel hoe je ruggengraat zich in de lengte uitrekt. Je borst moet open en vrij aanvoelen en je schouders moeten ontspannen zijn", legt Iida uit.

1. Uitzetten van de ribbenkast naar buiten: zet je handen in je zij in de ‘super hero pose’, met je handen op de onderste ribben. Duim aan de voorkant en handpalmen aan de achterkant. Zorg ervoor dat je schouders ontspannen zijn. Richt je adem op je handen. Omdat je handen enige weerstand bieden, roept het een krachtig beeld op als je je voorstelt dat je tegen of naar je handen toe ademt. Voel hoe je ribbenkast naar de zijkanten uitzet. Ga hier een paar minuten mee door.

2.  Uitzetten van de ribbenkast in opwaartse richting: leg je handen op je borstkas, boven de borst en iets onder het sleutelbeen, met de handpalmen en vingers op het lichaam, zodat de toppen van de middelvingers elkaar raken op het centrale bot. Richt je adem nogmaals op je handen, zodat de middelvingers uit elkaar beginnen te komen. Voel je niet ontmoedigd als ze niet meteen uit elkaar komen – dat is in het begin volkomen normaal. Bij regelmatig oefenen gaat de afstand tussen de middelvingers groeien, tot bijvoorbeeld 1 à 2 cm.

3. Uitzetten van de ribbenkast naar achteren: leg je handen op je rug, iets hoger dan je middel. Je kunt je duimen vastzetten in je zij, je handpalmen liggen plat tegen je rug. Als je de juiste houding hebt gevonden, let dan op je schouders: ze moeten ontspannen hangen, je mag ze niet optrekken. Adem nogmaals naar je handpalmen toe en voel hoe je ribbenkast naar je rug toe uitzet. Je kunt de positie van je handen variëren naar wat voor jou het beste voelt.

 

De tweede oefening moet op de grond worden gedaan:
  
1.     ga op je zij liggen en plaats je vrije (boven)hand op je zij of onderribben, met je duim naar achteren.

2.     Stel je voor dat je met slechts een minimale capaciteit van je longen begint te ademen in de richting van de plaats waar je hand is. Dit betekent dat je eerste ademhalingen niet diep zijn, maar heel klein en gericht. Het idee is dat bij elke inademing het gebied waar je je adem op richt, zich uitbreidt, als een cirkel die groter wordt, waardoor je ademhaling bij elke inademing dieper wordt. Hoe langer je deze oefening doet, hoe meer je het gevoel gaat krijgen dat je ribbenkast open is.

3.     Zodra je het gevoel hebt dat je de hele zijkant van je ribbenkast met je adem hebt geopend, ga je even op je rug liggen om het verschil tussen de twee kanten te voelen. Ga verder met de andere kant.

Over de ademhalingsoefeningen van Iida zegt Aino: "Deze oefeningen kunnen door iedereen worden uitgevoerd, ook door COPD-patiënten. Net als geldt voor andere onderdelen van de COPD-behandeling, moet ook dit worden gedaan als deel van de volledige behandeling, afhankelijk van het oordeel van de behandelend arts." 

Gevraagd of ze nog positieve of bemoedigende woorden heeft vanuit haar specialistische opleiding en vaardigheden als professionele operazangeres, sluit Iida als volgt af: "Een andere betekenis van het woord 'inspireren' is inblazen, binnenblazen. Je kunt ademen op een heel technische manier benaderen, maar onze gedachten en emoties inspireren onze ademhaling continu."

Weliswaar is er geen garantie dat we dankzij de ademhalingstips en -technieken in dit artikel binnenkort allemaal 'The Phantom of the Opera' zullen zingen voor een betalend publiek, maar het kunnen heel nuttige eerste stappen zijn op weg naar een echte verbetering van de zelfzorg voor mensen met COPD.

 

Leuk om te weten:

De kennis over COPD neemt de laatste jaren langzaam toe, maar het blijft duidelijk dat veel mensen in Europa grotendeels onbekend zijn met de ziekte. Een onderzoek naar COPD in opdracht van het Finse farmaceutische bedrijf Orion Pharma was gericht op drie Europese landen: Finland, Duitsland en Spanje. Het doel van het onderzoek was om inzicht te krijgen in het kennisniveau over COPD onder de algemene bevolking in de drie landen met betrekking tot zowel de symptomen als de behandeling van COPD. Volgens de uitkomsten van het onderzoek waren er verschillende niveaus van bewustzijn in de drie landen. Opmerkelijk is dat in Finland 67% van de respondenten wist wat COPD was, in vergelijking met 55% in Spanje en 50% in Duitsland. Bovendien meende ongeveer 25% van de Finnen en Duitsers de symptomen van COPD goed te kennen. In Spanje was dat 15%. De best herkende symptomen waren een chronische hoest en kortademigheid. In alle drie de landen waren de ondervraagden die af en toe of regelmatig rookten, beter in staat om de symptomen aan te wijzen dan niet-rokers.

WehaleBE1 - version October 2022


 

Orion investeert in onderzoek en ontwikkeling van behandelmogelijkheden voor mensen met astma en COPD, maar werkt ook aan de vormgeving en de gebruiksvriendelijkheid van het assortiment inhalatoren. De nadruk ligt op veiligheid en kwaliteit in elk stadium van de productlevenscyclus en op zorg voor het milieu. Er wordt zorgvuldig gekeken naar alle aspecten van duurzaamheid (sociale, economische en milieuaspecten) in de hele productlevenscyclus. Duurzaamheid loopt als een rode draad door het hele proces van onderzoek en ontwikkeling, productie, gebruik door de patiënt tot en met de afvoer van oude inhalatoren. 

Wehale.life/public biedt informatie over luchtwegaandoeningen en goede gewoontes, bestemd voor het algemene publiek.

De inhoud van wehale.life is uiterst zorgvuldig geselecteerd. Orion Corporation doet alles wat nodig is om de informatie actueel te houden.

U kunt het Orion Sustainability Report 2021 hier downloaden:  

https://www.orion.fi/en/Orion-group/Sustainability/sustainability-reports/sustainability-report/