Takaisin etusivulle

Astman pahenemisen ehkäisy koulussa

TERVEYS | 7.8.2020
Astman pahenemisen ehkäisy koulussa

Paluu luokkahuoneeseen saa monet astmaa sairastavat lapset palaamaan myös lääkärin vastaanotolle tai jopa sairaalahoitoon astmaoireiden pahenemisen takia. Tässä vinkkejä lapsen hyvinvoinnin parantamiseen siirtymävaiheen aikana. 

Kun lapset kesälomien jälkeen suuntaavat takaisin kouluun, pakkaavat monet reppuunsa koulukirjojen lisäksi inhalaattorin. On tärkeää, että kouluikäiset astmapotilaat tottuvat kuljettamaan lääkkeitään aina mukanaan ja käyttämään niitä päivittäin lääkärin ohjeiden mukaan.

 

Koulun alkamisen vaikutus 

Tutkimuksissa on todettu, että lapset voivat olla tavallista alttiimpia astmakohtauksille koulujen alkaessa kaikkine kiireineen. Suomessa joka viidestoista lapsi sairastaa astmaa. Koulun alkuun on hyvä varautua kertomalla opettajille lapsen sairaudesta. Tutkimuksen mukaan Englannissa syntyy piikki astmakohtauksista johtuvissa ensiapukäynneissä vain muutama viikko koulujen alkamisen jälkeen. Tämä ilmiö esiintyy kaksi kertaa useammin pojilla kuin tytöillä, ja lähes neljännes vakavista kohtauksista saattaa johtua koulun alusta. 

Asiantuntijoiden mukaan syksyisten astmakohtausten todennäköisyyttä kasvattavat monet laukaisevat tekijät, kuten sään muuttuminen ja suurempi altistus viruksille. Tutkijat kuitenkin huomauttavat, että astmaan liittyvien ongelmien kasvuun voi olla muitakin syitä. Loma-aikoina lapsilla on taipumus noudattaa tavallista vähemmän arkirutiineja (kuten lääkkeiden otto aikataulun mukaan) ja heidän aktiivisuutensa voi vähentyä. 

Euroopan komission vuosina 2011–2012 rahoittama Schools Indoor Pollution and Health -tutkimus osoitti, että koulujen sisäilman laadun ja astman pahenemisvaiheiden välillä on yhteys. Allergeenit ja sisäilman epäpuhtaudet voivat saada lasten astmaoireet pahenemaan etenkin kylminä kuukausina, jolloin suurin osa ajasta vietetään sisätiloissa. 

Tutkimukset ovat osoittaneet oireiden lievittyneen, kun rakennuksia on remontoitu muun muassa korjaamalla ilmanvaihtojärjestelmiä tai vähentämällä homeelle altistumista rakennusten sisällä.

 

Laadi toimintasuunnitelma 

Vanhemmat voivat helpottaa siirtymistä lomalta takaisin kouluun monin eri tavoin. Lapset voivat olla alttiimpia oireille, jos he eivät ole ottaneet lääkkeitään säännöllisesti kesälomalla. Siksi on tärkeää huolehtia lääkkeenotosta myös niinä päivinä, jolloin arkirutiini voi muuten vaihdella. Hoitavan lääkkeen ottaminen koko kesäloman ajan on olennaisen tärkeää, jotta lapsen astmaoireiden paheneminen voidaan kouluun mennessä estää. 

Lasta voi tukea laatimalla yhdessä toimintaohjeet, joiden avulla lapsi osaa käyttää hoitavaa lääkettään itsenäisesti ja ottaa astmakohtauksen laukaisevat tekijät huomioon. Voittoa tavoittelematon Asthma UK -järjestö suosittelee lapsille ja nuorille astman hoitosuunnitelman laatimista yhdessä vanhempien ja lääkärin kanssa. Suunnitelma päivitetään vuosittain terveystarkastuksen yhteydessä, ja siihen kirjataan astman laukaisevat tekijät ja annetaan ohjeet, joita lapsen on noudatettava astmakohtauksen alkaessa. 

Vanhemmat voivat antaa hoitosuunnitelman tiedoksi opettajille ja kouluterveydenhoitajalle, jotka voivat auttaa lasta oireiden pahetessa ja pitää silmällä mahdollisesti ongelmia aiheuttavia laukaisevia tekijöitä. 

Hyvä astman hoitotasapaino tukee lapsen hyvinvointia koulussa ja samalla lapsen oppimiskykyä. Noudattamalla lääkärin ohjeita ja terveellisiä tapoja lapsi voi nauttia elämästään ja kouluympäristöstään täysin rinnoi

 

Teksti: Courtney Tenz

Kuva: iStock

 

Viitteet: 

Asthma UK. (2019). Your Children's Asthma Action Plan. https://www.asthma.org.uk/advice/child/manage/action-plan/ 

Bundle, Nick, Verlander, Neville Q., Morbey, Roger, et al. (2019). Monitoring epidemiological trends in back to school asthma among preschool and school-aged children using real-time syndromic surveillance in England, 2012-2016. Journal of Epidemiology and Community Health. https://jech.bmj.com/content/73/9/825.info 

Pike KC, Akhbari M, Kneale D, Harris KM. (2018) Interventions to Prevent Asthma Attacks in Children Upon Return to School in the Autumn. https://www.cochrane.org/CD012393/AIRWAYS_interventions-prevent-asthma-attacks-children-upon-return-school-autumn 

Royal College of Nursing. (2018). Children going back to school are at higher risk of asthma attacks. https://www.rcn.org.uk/news-and-events/news/children-going-back-to-school-are-at-higher-risk-of-asthma-attacks 

Zorica Zivkovic, Sofija Cerovic, Jasmina Jocic-Stojanovic, Vesna Vekovic, Snezana Radic. (2014) Respiratory Health, Indoor Air Pollution and Asthma Burden in School Age Children. European Respiratory Journal. 44: P4955 https://erj.ersjournals.com/content/44/Suppl_58/P4955

 


 

Orion investoi astma- ja keuhkoahtaumatautipotilaiden hoitojen tutkimiseen ja kehittämiseen ja jatkaa samalla Easyhaler®-inhalaattorin ominaisuuksien ja käytettävyyden parantamista. Tavoitteena on taata turvallisuus ja laatu tuotteen elinkaaren kaikissa vaiheissa sekä huolehtia ympäristöstä. Tuotteiden elinkaarta suunniteltaessa otetaan huomioon kaikki kestävän kehityksen aspektit: sosiaalinen ja taloudellinen ulottuvuus sekä ympäristöystävällisyys. Kestävä kehitys on erottamaton osa koko prosessia tuotekehityksestä valmistukseen, käyttöön ja vanhojen inhalaattorien hävittämiseen. 

Voit ladata Orionin yritysvastuuraportin vuodelta 2019 täältä

Orion Oyj, Orionintie 1A, 02200 Espoo, Puh. 010 4261
Käyttöehdot Ota yhteyttä Orion Corporation 2021