Powrót

Jakie są przyczyny astmy?

FAKTY | 14.03.2019
Jakie są przyczyny astmy?

Już od czasów starożytnych Greków i ojca medycyny, Hipokratesa, ludzie stawiają sobie to samo pytanie: jakie są przyczyny astmy? Znamy wiele sposobów radzenia sobie z objawami astmy, ale czy rzeczywiście wiemy, co ją wywołuje i dlaczego tak wielu z nas na nią choruje?

 

To starożytni Grecy nadali chorobie nazwę „asthma”, co oznacza duszność lub dyszenie, ale uznaje się, że podobne choroby układu oddechowego występowały u ludzi już 2600 lat p.n.e. Oznacza to, że duszności i stan zapalny dróg oddechowych nie są niczym nowym.

 

Skoro więc ludzie od tysięcy lat wiedzą, że pewne czynniki powodują trudności z oddychaniem, to czy wiadomo, dlaczego u niektórych osób astma występuje, a u innych nie?

 

Zagadkowa choroba, którą można leczyć

 

Według Światowej Organizacji Zdrowia w ciągu ostatnich dziesięciu lat liczba osób w Europie Zachodniej, u których zdiagnozowano astmę, podwoiła się, co może oznaczać, iż istnieje związek pomiędzy występowaniem astmy i zamieszkiwaniem w miastach.

 

Jednak astma jest coraz częściej diagnozowana także w krajach rozwijających się i wygląda na to, że nie mamy jednoznacznych danych wyjaśniających występowanie astmy. Wiemy natomiast, że astma jest jedną z najczęstszych chorób na świecie, a liczba chorych rośnie.

 

Pozytywne jest jednak to, że wraz ze zwiększaniem się liczby zdiagnozowanych przypadków astmy coraz więcej osób dowiaduje się, że mogą zwrócić się o pomoc, aby łagodzić objawy choroby i uzyskać odpowiednie leki.

 

Choroba dziedziczna?

 

Być może wiesz już, że astma często występuje rodzinnie. Jednak nie można z całą pewnością stwierdzić, że jeśli chorują na nią Twoi rodzice, to Ty też zachorujesz. Podejrzewamy, że czynnikami wywołującymi astmę mogą być zarówno uwarunkowania genetyczne, jak i środowiskowe.

Astma u dorosłych w większości przypadków zaczyna się już w dzieciństwie i jest w jakiś sposób spowodowana powstaniem nadwrażliwości na wdychane alergeny, takie jak roztocza, pyłki i sierść zwierząt. Astma jest także chorobą często występującą u dzieci, a u niektórych osób objawy zanikają w wieku dorosłym. Jednak o ile można łagodzić objawy, nadwrażliwość utrzymuje się przez  .

 

Co mogło wywołać u mnie astmę?

 

Czynnikiem wywołującym astmę u dorosłych mogą być różne choroby, wirusy i infekcje. Natomiast styl życia, np. palenie papierosów, niekoniecznie jest przyczyną choroby. Jednak wiele osób zauważa, że wdychanie obcych substancji zaostrza u nich objawy, jeśli występuje u nich choroba podstawowa.

 

Mówiąc w skrócie, uważa się, że skłonność do występowania choroby może być spowodowana złożoną zależnością pomiędzy czynnikami genetycznymi i środowiskowymi, przy czym są one wysoce zmienne i trudne do przewidzenia.

 

Co jeszcze wiemy?

 

Pomimo iż nie mamy wszystkich odpowiedzi na pytania dotyczące przyczyn astmy, współczesna medycyna oferuje wiele możliwości  łagodzenia objawów, od środków rozszerzających oskrzela łagodzących nagłe ataki po wziewne leki steroidowe, które na dłuższy czas zapobiegają stanom zapalnym. Oznacza to, że prowadzenie normalnego, zdrowego życia pomimo astmy jest możliwe.

 

Czy zatem fakt, że możemy skutecznie radzić sobie z tą złożoną chorobą, nie wiedząc, co ją powoduje, stanowi swego rodzaju cud? Niezupełnie. Dopiero stosunkowo niedawno opracowaliśmy metody badania ludzkiego DNA, ale od niemal 5000 lat pracujemy nad łagodzeniem objawów astmy!

 

Autor: Sarah Hudson

Zdjęcia: iStock

 

Piśmiennictwo:

Allergy & Asthma Medical Group & Research Center, APC webpages - History of Asthma

Kudo, M., Ishigatsubo, Y., and Aoki, I., (2013) Pathology of asthma, Front Microbiol. 2013; 4: 263. Sep 10, 2013.

Nunes, C, Pereira, A. M and Morais-Almeida, M., (2017) Asthma costs and social impact, Asthma Research and Practice 3:1, Jan 6, 2017.

Thomsen, Simon F., (2015) Genetics of asthma: an introduction for the clinician. Eur Clin Respir J. Jan 2015; 2.

William W. Busse, M.D.,1 Robert F. Lemanske, Jr., M.D.,1,2 and James E. Gern, M.D., (2010) The Role of Viral Respiratory Infections in Asthma and Asthma Exacerbations, Lancet 2010 Sep 4; 376(9743): 826–834.

World Health Organisation Bronchial Asthma Fact Sheet (no. 206)

 

Orion to działająca na całym świecie fińska firma farmaceutyczna dbająca o dobro pacjentów od ponad 100 lat. Firma Orion opracowuje, produkuje i sprzedaje leki przeznaczone dla ludzi i zwierząt oraz substancje czynne będące składnikami leków. Choroby układu oddechowego to jeden z kluczowych obszarów terapeutycznych firmy Orion. Easyhaler® to opracowany w naszej firmie inhalator proszkowy. Rodzina produktów Easyhaler® obejmuje dziś sześć powszechnie stosowanych metod leczenia chorych na astmę i POChP. W 2017 roku sprzedaż netto firmy Orion wyniosła 1,085 mld euro, a firma zatrudniała około 3500 pracowników. Akcje A i B spółki Orion są notowane na giełdzie Nasdaq w Helsinkach.

Myśląc o przyszłości, firma farmaceutyczna Orion nadal inwestuje w badania i rozwój metod leczenia pacjentów z astmą i POChP, a także w ulepszanie konstrukcji i funkcjonalności inhalatorów. Firma koncentruje się na bezpieczeństwie i jakości na wszystkich etapach cyklu życia produktów, a jednocześnie dba o środowisko naturalne. Zrównoważony rozwój stanowi integralny element całego procesu, od badań i rozwoju po produkcję. Firma Orion wymaga tego także od swoich dostawców. Firma Orion dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia jak najlepszej kontroli wpływu jej fabryk na środowisko naturalne przez ograniczenie zużycia energii, a także zmniejszenie oddziaływania ścieków na otoczenie i uzyskuje coraz lepsze wyniki. Podejmuje ona także działania zapewniające stosowanie przez dostawców procedur kontroli i ograniczania wpływu na środowisko naturalne. Wszystkie aspekty zrównoważonego rozwoju — społeczne, ekonomiczne i środowiskowe — są starannie uwzględniane w całym cyklu życia produktów, również podczas korzystania przez pacjenta z inhalatorów i ich utylizacji.

 

Raport dotyczący zrównoważonego rozwoju firmy Orion na rok 2018 można pobrać tutaj https://www.orion.fi/en/Orion-group/Sustainability/sustainability-reports/sustainability-report/

Orion Pharma Poland Sp. z o. o., 00-446 Warszawa, ul. Fabryczna 5A, tel./faks +48 22 833 31 77
Oświadczenia Kontakt Orion Corporation 2019