Home

Inhalatoren met droog poeder verminderen de ecologische voetafdruk van inhalatoren

FEITEN | 29/04/2020
Inhalatoren met droog poeder verminderen de ecologische voetafdruk van inhalatoren

Patiënten vragen nu om meer informatie over duurzaamheid, vanwege een voortdurend debat over de CO2-uitstoot van astma en COPD-inhalatoren.

In Europa hebben 30 miljoen mensen met astma verschillende medicijnen nodig om astmasymptomen zoals kortademigheid of hoesten te behandelen. De meeste medicijnen worden ingenomen via inhalatoren, apparaten die poeder of aerosolformulering van medicijnen in de longen afgeven. Het ontwikkelen en vervaardigen van deze inhalatoren heeft uiteraard effect op het milieu.

De uitdaging voor overheden, regelgevende instanties in de gezondheidszorg, beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en de farmaceutische industrie is hoe de CO2-uitstoot – van het dagelijks gebruik en de levenscyclus van het product – tot een minimum kan worden beperkt zonder goede zorg in gevaar te brengen.

Overschakelen van pMDI’s naar DPI’s

Overheden en zorginstellingen moedigen een verschuiving aan van dosisaerosol (pMDI) naar droogpoederinhalatoren (DPI) die geen broeikasgas genererende aerosolen gebruiken voor vrijgave van de dosering.

pMDI’s hebben een CO2-voetafdruk die 10 tot 37 keer hoger is dan die van DPI’s (1,2). Vervanging van een op de tien pMDI’s door milieuvriendelijke alternatieven zou alleen al in het VK de uitstoot van kooldioxide-equivalenten met 58 kiloton verminderen, volgens een artikel dat werd gepubliceerd in de BMJ Open.(3)

Dit grote effect wekt in heel Europa de belangstelling van patiënten die hun ecologische voetafdruk willen verkleinen en willen weten hoe ze veilig kunnen overschakelen naar een milieuvriendelijkere inhalator.

Meer debat en informatie nodig

Bedrijven zijn tegenwoordig sterk gericht op hernieuwbare energie, afvalwaterbeheer en systeemefficiëntie om bij te dragen aan een groenere toekomst.

“Transparante, ecologisch duurzame praktijken moeten worden gemeten, niet alleen de CO2-uitstoot maar ook wat betreft de impact ervan op de patiënt”, zegt dr. Omar Usmani, consulent-arts en lector Longziekten aan het Imperial College London. Hij is tevens leidsman op het gebied van inhalatoren voor de European Respiratory Society, en een van Europa’s toonaangevende experts op dit gebied.

Dr. Usmani heeft geconstateerd dat er een ernstige discrepantie is tussen de voorschrijfpraktijk en duurzaamheidsdoelen. “We hebben de plicht om de planeet voor toekomstige generaties te behouden, maar we hebben ook een verantwoordelijkheid tegenover onze patiënten: zij komen op de eerste plaats”, zegt hij.

“Het probleem is dat artsen, verpleegkundigen en apothekers tijdens hun opleiding niet dezelfde informatie krijgen over inhalatoren. Er zijn intrinsieke verschillen tussen soorten inhalatoren, en professionele zorgverleners moeten daarover beter worden voorgelicht. Alleen dan kunnen zij met hun patiënten een geïnformeerd gesprek voeren over de behandeling, en dus ook over de inhalator.”

“We moeten de planeet redden, maar we hebben ook veel meer inhoud nodig in het debat, bijvoorbeeld door rekening te houden met infrastructuur zoals recyclingprogramma’s waarmee verbeteringen kunnen worden bewerkstelligd.”

Op zoek naar betere methoden voor de verwijdering van gebruikte inhalatoren

Als onderdeel van de algemene duurzaamheidsdoelstellingen zet Europa momenteel enorme stappen om het beheer van klinisch afval te verbeteren. Regelingen voor de verwijdering van medicijnen verschillen van land tot land en veel verwijderingsregelingen zijn gebaseerd op verbranding, waarbij uit de verbranding energie wordt opgewekt.

Inhalatoren vormen een bijzonder geval als het gaat om recycling. Ze zijn meestal gemaakt van standaard polypropyleen (plastic), maar het mechanisme kan ook metalen onderdelen bevatten, zoals een houder voor de aerosolformulering. Wat inhalatoren onderscheidt van normaal gemengd plastic-metaalafval is het overgebleven actieve farmaceutische ingrediënt (medicatie), dat niet zomaar bij het huisvuil mag worden gegooid of op een of andere manier in de natuur mag belanden.

Om ervoor te zorgen dat medisch afval en inhalatoren op de juiste manier worden afgevoerd, promoten en ondersteunen farmaceutische bedrijven programma’s die gebruikers aanmoedigen om gebruikte inhalatoren terug te brengen naar de apotheek.  

Aandacht voor de volledige levenscyclus (PLC) van inhalatoren

Noora Paronen, Hoofd Corporate Responsibility bij het Finse farmaceutische bedrijf Orion Pharma, zegt: “De werkzaamheid van de medicatie en de behandeling van de ziekten van patiënten zijn doelstelling nummer één voor ons, maar we streven er steeds meer naar om ook de milieuaspecten in overweging te nemen.”

Astma en COPD vormen samen een van de belangrijkste therapiegebieden van Orion.

“We hebben ons geconcentreerd, en blijven dat doen, op de hele levenscyclus van het product om de milieu-impact te verminderen. In fabrieken zijn we overgestapt op volledig groene stroom en we hebben ons afvalwaterbeheer verbeterd. Deze processen zijn ingebed in de productie van onze inhalatoren. Het verbeterde afvalwaterbeheer vloeide voort uit de verantwoordelijkheid die we als bedrijf hebben. We wilden de lat hoger leggen dan datgene wat werd vereist; we hebben simpelweg besloten dat deze restanten niet in de natuur terecht mochten komen. Van afvalwater dat actieve farmaceutische ingrediënten bevat, wordt nu het grootste deel verzameld en verdampt, en het restmateriaal wordt tot as verbrand.”

“Het belangrijkste voor een bedrijf is om te begrijpen op welke punten in de levenscyclus van een product de grootste impact op het milieu plaatsvindt en gedurende de hele levenscyclus acties te ondernemen, van productie en assemblage tot distributie en uiteindelijk verantwoorde verwijdering. We moeten de volledige cyclus begrijpen en in overweging nemen, en niet slechts een deel ervan.”

“We hebben meer dan tien jaar transparant gerapporteerd over onze duurzaamheidsprogramma’s en al sinds 1993, toen Orion zich richtte op de ontwikkeling van DPI’s, veranderingen doorgevoerd in de hele levenscyclus van een product.”

 

Orion zal het Duurzaamheidsrapport 2019, inclusief inhalatoractiviteiten, in het eerste en tweede kwartaal van 2020 publiceren op www.orion.fi en de conclusies samenvatten op www.wehale.life.

 

Door Danny Buckland

Foto door iStock

 

LEES OOK:

Orion blijft zich inzetten voor de bescherming van de Oostzee door de #OURSEA-campagne te steunen

“Het is tijd om terug te geven aan de Oostzee” - Orion draagt 48.000 euro financiering bij aan de John Nurminen Foundation en de #OURSEA-campagne

  

Literatuur:

Hillman, T. et al. Inhaled drugs and global warming: time to shift to dry powder inhalers. BMJ 2013;346:f3359. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23714412

Montreal protocol on substances that deplete the ozone layer. Medical and chemicals technical options committee. Assessment report 2018. https://ozone.unep.org/sites/default/files/2019-04/MCTOC-Assessment-Report-2018.pdf

Wilkinson, A.J.K. et al. Costs of switching to low global warming potential inhalers. An economic and carbon footprint analysis of NHS prescription data in England. BMJ Open 2019;9:e028763. doi:10.1136/bmjopen-2018-028763. https://bmjopen.bmj.com/content/9/10/e028763

 

wehaleBE1 – version August 2020


 

Orion investeert in onderzoek en ontwikkeling van behandelmogelijkheden voor mensen met astma en COPD, maar werkt ook aan de vormgeving en de gebruiksvriendelijkheid van het assortiment inhalatoren. De nadruk ligt op veiligheid en kwaliteit in elk stadium van de productlevenscyclus en op zorg voor het milieu. Er wordt zorgvuldig gekeken naar alle aspecten van duurzaamheid (sociale, economische en milieuaspecten) in de hele productlevenscyclus. Duurzaamheid loopt als een rode draad door het hele proces van onderzoek en ontwikkeling, productie, gebruik door de patiënt tot en met de afvoer van oude inhalatoren. 

Wehale.life/public biedt informatie over luchtwegaandoeningen en goede gewoontes, bestemd voor het algemene publiek.

De inhoud van wehale.life is uiterst zorgvuldig geselecteerd. Orion Corporation doet alles wat nodig is om de informatie actueel te houden.

U kunt het Orion Sustainability Report 2019 hier downloaden:  

https://www.orion.fi/en/Orion-group/Sustainability/sustainability-reports/sustainability-report/

Orion Pharma bvba, Battelsesteenweg 455D, 2800 Mechelen, België Tel +32 (0)15 64 10 20
Beleid Contact Orion Corporation 2021