3 positieve manieren om COPD-symptomen te verlichten

FEITEN | 10/10/2022
3 positieve manieren om COPD-symptomen te verlichten

Naast medicamenteuze behandelingen kunnen ook levensstijlkeuzes COPD-patiënten helpen om met symptomen om te gaan en hun welzijn te verbeteren. Sommige positieve gewoontes kunnen zowel gezond zijn als een verrijking vormen in het leven van de patiënt. Hieronder worden drie suggesties gedaan die gebaseerd zijn op onderzoeksresultaten.

Patiënten met COPD (chronisch obstructief longlijden) kunnen last hebben van frequent hoesten of piepende ademhaling, kortademigheid en moeite met diep ademhalen. Patiënten zijn zich vaak bewust van slechte gewoontes en dingen die ze moeten vermijden om met de symptomen om te gaan, zoals roken, ondergewicht, luchtverontreinigende en irriterende stoffen, longinfecties enzovoort.

Niettemin wijst onderzoek erop dat er ook positieve levensstijlkeuzes zijn die patiënten kunnen maken om de symptomen te verlichten en tegelijkertijd hun leven te verrijken. Deze dienen natuurlijk niet als vervanging of alternatief voor een medische behandeling die is voorgeschreven door een arts, maar bieden eerder extra ondersteuning voor de gezondheid van patiënten en zelfzorg voor COPD-symptomen thuis.

Hieronder staan drie positieve acties, gestaafd door onderzoeksresultaten, die kunnen worden geadviseerd aan de patiënt om hem of haar te helpen omgaan met COPD-symptomen:

1. Zingen blijkt de gezondheid te verbeteren en angst te verlichten bij COPD-patiënten

Studies hebben uitgewezen dat zingen de symptomen van COPD kan verlichten, de ademhaling kan verbeteren en de longfunctie kan doen toenemen. Een langetermijnonderzoek van de Canterbury Christ Church University in Kent heeft uitgewezen dat geregeld zingen de symptomen van COPD-patiënten verbeterde.

De onderzoeksdeelnemers zongen wekelijks 60 minuten gedurende een periode van 12 weken. Hun ademhaling werd aan het begin en het einde van het onderzoek beoordeeld met een spirometer. De meeste deelnemers hadden een toegenomen longcapaciteit en de onderzoekers constateerden dat de progressie van hun COPD-symptomen tot stilstand was gekomen.

Volgens onderzoeksauteur Dr. Ian Morrison was de verbetering van de longfunctie spectaculair, met name na ongeveer vijf maanden, toen mensen hun ademhalingsgewoontes hadden aangepast.

In een ander onderzoek, dat werd uitgevoerd in het Royal Brompton and Harefield NHS Hospital in het Verenigd Koninkrijk, werden de effecten van een 6-weekse cursus waarin tweemaal per week werd gezongen, vergeleken met reguliere zorg bij COPD-patiënten. Over het geheel genomen zorgden de zanglessen bij de COPD-patiënten voor een grotere verbetering van de algehele gezondheid en grotere verlichting van angst dan reguliere zorg. Uit het onderzoek bleek ook dat 96% van de patiënten de zangworkshops als "zeer plezierig" beoordeelde, en 98% van de patiënten zei dat ze van zingen iets hadden geleerd over een andere manier van ademhalen. Inmiddels heeft de British Lung Foundation tientallen Singing for Breathing-groepen opgericht, bedoeld voor mensen met chronische longaandoeningen. 

Lees ook ons recentste artikel op Wehale.life waarin operazangeres Iida Antola inspirerende tips deelt voor een krachtigere ademhaling.  

2. Mindfulness-meditatie heeft positieve effecten op de ademhaling en de emoties

Ook mindfulness-meditatie is een positieve gewoonte die patiënten met COPD kunnen proberen om de symptomen te verlichten en een gezond leven te leiden. Het doel van op mindfulness gebaseerde meditatie is om het niet-oordelende bewustzijn naar het hier en nu te brengen. Mindfulness-interventies zijn effectief gebleken voor een betere omgang met psychische – en soms ook fysieke – symptomen van patiënten met chronische aandoeningen.

Een kleinschalig verkennend onderzoek, dat in 2015 werd gepubliceerd in International Journal for Chronic Obstructive Pulmonary Disease, wees uit dat een 8-weekse mindfulness-meditatiecursus de ademhalingsfrequentie verbeterde bij mensen met COPD in vergelijking met de controlegroep. Ook meldden de deelnemers al na zes lessen een verbeterd emotioneel functioneren.

In een meta-recensie over de effecten van mindfulness-interventies voor astma- en COPD-patiënten werd ook aangegeven dat mindfulness-meditatie de mentale vermogens kan verbeteren in situaties die verband houden met COPD-symptomen.

3. Aquasporten verhoogt de kwaliteit van leven

Mensen met COPD kunnen moeite hebben met sporten vanwege ademhalingsproblemen en spier- en botaandoeningen. Een mooie oplossing hiervoor is sporten in het water, wat minder belastend is voor het lichaam en beter haalbaar bij COPD.

Een onderzoek uit 2013 dat werd gepubliceerd in European Respiratory Journal, wees uit dat oefeningen in het water het fysieke uithoudingsvermogen van de patiënt verhoogden en COPD-symptomen en vermoeidheid verlichtten.

In het onderzoek werden deelnemers met COPD willekeurig toegewezen aan oefeningen in het water, oefeningen op de grond of een controlegroep die niet sportte. In vergelijking met de controlepersonen zorgde aquasporten voor een significante verbetering van de wandelafstand van deelnemers met COPD in 6 minuten en de afgelegde afstand tijdens de Incremental Shuttle Walk Test en Endurance Shuttle Walk Test, en verbeterde het de score op dyspneu en vermoeidheid in de Chronic Respiratory Disease Questionnaire (CRDQ). Sporten in het water was significant doeltreffender dan sporten op de grond en de controlegroep bij het vergroten van de piek- en uithoudingscapaciteit en het verbeteren van aspecten van kwaliteit van leven bij mensen met COPD.

De auteurs van het onderzoek wezen erop dat de doeltreffendheid te danken kan zijn aan het feit dat water het lichaamsgewicht kan ondersteunen en extra weerstand kan bieden om de trainingsintensiteit te verhogen.

Alles wel beschouwd kan het ondersteunen van een gezonde en positieve levensstijl van COPD-patiënten significante voordelen bieden ter ondersteuning van de gebruikelijke medische zorg.

Referenties:

Chan, R. R.; Giardino, N. & Larson, J. L. (2015). A pilot study: mindfulness meditation intervention in COPD. International journal of chronic obstructive pulmonary disease, 10, 445–454. https://doi.org/10.2147/COPD.S73864

Clift, S. et. al. (2013): An evaluation of community singing for people with COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease – Final Report. Canterbury Christ Church University.
https://www.canterbury.ac.uk/medicine-health-and-social-care/sidney-de-haan-research-centre/documents/research/Clift-Morrison-Skingley-Page-Coulton-Treadwell-VellaBurrows-Salisbury-Shipton-Evaluation-of-Community-Singing-for-People-with-COPD-FINAL.pdf

López-Lois, B.; González-Barcala, F. & Facal, D. (2021). Application of mindfulness techniques in patients with asthma or COPD, Journal of Asthma, 58:9, 1237-1246, https://doi.org/10.1080/02770903.2020.1776729

Lord, V.M.; Cave, P.;Hume, V.J. et al. (2010). Singing teaching as a therapy for chronic respiratory disease – a randomised controlled trial and qualitative evaluation. BMC Pulm Med 10, 41 https://doi.org/10.1186/1471-2466-10-41

McNamara, R. J., McKeough, Z. J., McKenzie, D. K. & Alison, J. A. (2013). Water-based exercise in COPD with physical comorbidities: a randomized controlled trial. European Respiratory Journal 41, 6 https://erj.ersjournals.com/content/erj/41/6/1284.full.pdf

 

WehaleBE1 - version October 2022


 

Orion investeert in onderzoek en ontwikkeling van behandelmogelijkheden voor mensen met astma en COPD, maar werkt ook aan de vormgeving en de gebruiksvriendelijkheid van het assortiment inhalatoren. De nadruk ligt op veiligheid en kwaliteit in elk stadium van de productlevenscyclus en op zorg voor het milieu. Er wordt zorgvuldig gekeken naar alle aspecten van duurzaamheid (sociale, economische en milieuaspecten) in de hele productlevenscyclus. Duurzaamheid loopt als een rode draad door het hele proces van onderzoek en ontwikkeling, productie, gebruik door de patiënt tot en met de afvoer van oude inhalatoren. 

Wehale.life/public biedt informatie over luchtwegaandoeningen en goede gewoontes, bestemd voor het algemene publiek.

De inhoud van wehale.life is uiterst zorgvuldig geselecteerd. Orion Corporation doet alles wat nodig is om de informatie actueel te houden.

U kunt het Orion Sustainability Report 2021 hier downloaden:  

https://www.orion.fi/en/Orion-group/Sustainability/sustainability-reports/sustainability-report/