Hem

Är det astma? När behöver du oroa dig för dina andningsproblem

FAKTA | 2020-11-25
Är det astma? När behöver du oroa dig för dina andningsproblem

Andningssvårigheter skylls ofta på astma och känslan av andfåddhet kan ge upphov till ångest. Här får du veta när du ska uppsöka hjälp.

Det är alltid lite oroande att känna sig andfådd. Det är trots allt andningen som håller oss vid liv.

För det första är det viktigt att veta att alla kan uppleva andningssvårigheter. Det kan faktiskt vara ganska vanligt att känna sig andfådd då och då. Särskilt varma och fuktiga dagar kan framkalla andningssvårigheter hos personer med allergi, eftersom fukten i luften håller kvar allergener och föroreningar.

Det är också vanligt att känna sig andfådd när man motionerar. Beroende på konditionen kan man andas häftigare när man går uppför trappor eller utför ansträngande aktiviteter. Kroppen behöver tid för att anpassa sig till den nya intensitetsnivån när man pressar sig mer än vanligt. Oavsett om man börjar träna igen efter ett uppehåll eller om man är en van löpare som försöker öka takten behöver musklernas uthållighet byggas upp, även andningsmusklerna som diafragman.

Astmaanfall: bli medveten om vad som utlöser dem

Men andfåddhet är också ett vanligt symtom på astma och kan vara en förvarning om ett anfall. Ofta är andfåddhet inte det enda symtomet vid astma, utan kan åtföljas av andra symtom: väsande andning, hosta och ett tryck över bröstet.

Som astmatiker är det viktigt att känna till vilka faktorer som utlöser astman. Fundera på vad du gjorde när andfåddheten inträffade. Har du varit i kontakt med något som du vet utlöser ett astmaanfall? Andfåddhet kan uppkomma till exempel av tobaksrök eller på grund av att man har utsatts för allergener.

Personer med obehandlad astma upplever andningssvårigheter oftare och mer intensivt än personer med välbehandlad astma. Därför är det viktigt att följa den behandlingsplan som du har kommit överens om tillsammans med din vårdgivare. Om du ännu inte har fått en diagnos men misstänker att du har astma är det viktigt att boka tid för en läkarundersökning för att ta reda på om dina andningsbesvär orsakas av astma. Den goda nyheten är att andfåddhet som orsakas av astma i allmänhet är lätt att behandla med läkemedel. När din astma är välbehandlad med regelbunden medicinering är det sannolikt att du kan undvika ”astmaanfall” helt och hållet.

Oro och andfåddhet: en ond cirkel

Det är inte konstigt att många människor är oroliga över sin andning på grund av osäkerheten kring coronaviruset. Ibland kan oro vid stressiga livssituationer orsaka liknande andningsproblem som vid astma. Det beror på att en känsla av oro kan göra att man andas snabbare eller ytligare utan att ens vara medveten om det. Denna försämrade andning kan
i sin tur medföra en ökad oro, vilket skapar en ond cirkel av allt större andningssvårigheter.

Avslappningstekniker som meditativ andning eller progressiv muskelavslappning kan hjälpa dig förstå skillnaden mellan andningssvårigheter som framkallas av oro och andningssvårigheter som orsakas av astma eller vissa andra lungsjukdomar. Dessa tekniker kan även vara användbara under ett astmaanfall för att hjälpa dig andas långsammare och sänka stressnivån.

Om du är orolig för att du har exponerats för coronavirussjukdomen (COVID-19) eller upplever ytterligare symtom ska du genast kontakta din vårdgivare.


Skribent Courtney Tenz

Läs mer:

Tags: Astma

 

Orion investerar i forskning av behandlingsalternativ för människor med astma och KOL och utvecklar produkter inom området. Fokus ligger på säkerhet och kvalitet i varje steg av produktens livscykel samtidigt som vi värnar om miljön. Alla aspekter av hållbarhet – sociala, ekonomiska och miljömässiga – beaktas noggrant under hela livscykeln för en produkt. Hållbarhet är integrerat i hela processen från forskning och utveckling till tillverkning, patientanvändning och kassering av gamla inhalatorer.

Du kan hämta Orions hållbarhetsrapport från 2019) (Orion Sustainability Report 2019) här.

Orion Pharma AB | Golfvägen 2, 182 31 Danderyd | Box 85, 182 11 Danderyd | Sverige | Tel: 08-623 64 40 | infoswe@orionpharma.com
© 2019 Copyright Orion Pharma AB - Review: May 2019 EASYH-381
Integritetsskydd & cookies Kontakt Orion Corporation 2021