Allergisk rinit

2024-02-19
Allergisk rinit

Kombinationsbehandling vid allergisk rinit

Nasal kombination vid moderat till allvarlig allergisk rinit är rekommenderat som behandlingsalternativ av ARIA (Allergic rhinitis and its impact on asthma) och EUFOREA (European Forum for Research and Education in Allergy and Airway Diseases). 1,2

Orion Pharma har en nasal kombinationsbehandling med mometasonfuroat och olopatadin.

Om allergisk rinit

Allergisk rinit är ett mycket vanligt inflammationstillstånd i de övre luftvägarna och bedöms vara den vanligaste kroniska sjukdomen i vårt samhälle. Jämfört med andra medicinska tillstånd anses allergisk rinit inte vara förknippat med allvarlig sjuklighet och dödlighet. Allergisk rinit förekommer hos upp till 30 % av befolkningen och ökar stadigt. Både miljörelaterade och ärftliga faktorer påverkar utvecklingen av allergisk rinit.3,4,5

Allergisk rinit och dess inverkan på astma

Astma förekommer ofta hos personer med allergisk rinit. Dessutom är allergisk rinit en riskfaktor för astma, och okontrollerad måttlig till svår allergisk rinit kan påverka astmakontrollen.3

Allergisk rinit är många gånger underdiagnostiserad och underbehandlad, och sjukdomen har ofta en betydande påverkan på livskvaliteten. Allergisk rinit minskar livskvaliteten samt skol- och arbetsprestationer och är en frekvent anledning till att söka vård. Medicinska kostnader är stora i samband med förlorad arbetsproduktivitet.4

Vill du veta mer?

Klicka här för att läsa mer om kombinationsbehandligen på orionpharma.se 


Kontaktuppgifter till representant i din region

Erika Törnvall: erika.tornvall@orionpharma.com
Gotland, Jämtland, Stockholm (södra) och Västernorrland

Lena Johansson: lena.johansson@orionpharma.com
Dalarna, Gävleborg, Södermanland, Västmanland, Värmland, Örebro och Östergötland 

Magnus Lorentzon: magnus.lorentzon@orionpharma.com
Halland, Jönköping, Kalmar (Hultsfred, Oskarshamn och Västervik) och Västra Götaland 

Simon Josefsson: simon.josefsson@orionpharma.com
Blekinge, Kalmar (Kalmar stad och Öland), Kronoberg och Skåne

Susanna Kaas: susanna.kaas@orionpharma.com
Norrbotten, Stockholm (norra), Uppsala och Västerbotten 


Medicinsk service

Vi tillhandahåller kostnadsfritt material för dig och din patient. Vi har bland annat tagit fram en praktisk översikt över nasala steroider, antihistaminer och kombinationsbehandlingar med information om verksamma substanser, styrkor och förpackningar. Vi har även en broschyr om allergisk rinit riktad mot allmänheten.

Beställ kostnadsfritt material här


Referenser

  1. Bousquet j. Schünemann HJ. Togias A. et al. Next-generation Allegic Rhinitis and its impact on Asthma (ARIA) guidelines for allergic rhinitis based ob Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation (GRADE) and real-world evidence. J Allergy Clin Immunol. 2020 Jan;145(1):70-80.
  2. Hellings P.W. Scadding G. Bachert C et al. EUFOREA treatment algorithm for allergic rhinitis. Rhinilogy 58:6, 618-622, 2020
  3. Holmström M. Davidsson Å. Stridh B et al. Allergisk rinit hos barn och vuxna. Läkartidningen 2023;120:23041
  4. Brozek JL, Bousquet J, Agache I, et al. Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) guidelines–2016 revision. J Allergy Clin Immunol 2017;140(4):950-958.
  5. Wise SK. Damask C. Roland LT et al. International Consensus Statement on Allergy and Rhinology:
    Allergic Rhinitis– 2023. Int. Forum Allergy Rhinol. 2023;13:293-859.

RYAL-235/20240219