Webbinarier

Orion Pharma erbjuder webbinarier från experter inom området astma/KOL.

Höstens webbinarier

Klicka för att anmäla dig!

förläsare_webbinarier_se_hösten_20213.jpg

George Grantson

12 september, kl. 12.15-13.00
21 november, kl. 12.15-13.00

Nya svenska riktlinjer för astmabehandling

Hur skiljer sig de nya riktlinjerna från tidigare svenska riktlinjer och från GINA?

Om föreläsaren

George Grantson är specialist i intern medicin och allergologi. George Grantson arbetar som överläkare på Medicinkliniken Varberg och har ett särskilt intresse för astma, KOL och mekanismer bakom allergiska reaktioner.

Björn Stridh

24 oktober - kl. 12.15-13.00

Spirometritolkning

Många gånger gör vi spirometritolkningen svårare är den behöver vara. Hur kan vi förenkla tolkningen och vilka värden behöver vi använda? Är det astma och/eller KOL patienten har?

Om föreläsaren

Björn Stridh är specialist i allmänmedicin och har genom åren haft ett särskilt intresse för astma, allergi och KOL. Han har arbetat med fortbildning och bl.a. varit vårdutvecklingsledare i astma/allergi/KOL-teamet på Akademiskt Primärvårdscentrum i Stockholm. Han har deltagit i riktlinjearbeten, så som regionala astmariktlinjer för Stockholm och Socialstyrelsens riktlinjer för astma/KOL.

föreläsare - bilder webbinarier_2023ny.jpg

Eirini Paziou

23 november, kl. 12.15-13.00

Allergisk rinit, utredning och behandling inom primärvård 

Hur kan vi som primärvårdsläkare eller sjuksköterskor säkerställa diagnos allergisk rinit och hur kan vi ge patienten optimal behandling. Vi kommer även att beröra när en patient skall remitteras för hyposensibilisering, vilka olika sätt man kan utföra denna och vad patienten kan förvänta sig.

Om föreläsaren

Eirini har utbildat sig till ÖNH-specialist i Grekland, hon gjorde en del av sin specialistutbildning i Paris. Eirini började arbeta i Örebro där hon subspecialiserade sig till rhinolog. För att utveckla sig flyttade hon till rhinologisektionen i Uppsala. Därefter började hon arbeta och forska vid Karolinska institutet inom rhinologi och allergi. Sedan 2022 arbetar hon på ME ÖNH, Hörsel och Balans, Karolinska Universitetssjukhuset inom rinologiska sektionen. Sedan 2021 har Eirini även knutits till Lars Olaf Cardells grupp kring ILIT (Intralymfatisk immunterapi). Hon arbetar just nu med en stor multi-centerstudie kring ILIT kombinerat med vitamin D.

Martin Anderson - bild webbinar.jpg

Martin Anderson

6 december - kl. 12.15-13.00

Myter och fakta om inhalationsbehandling

Fokus på lungorna och speciellt hur inandade partiklar sprids och deponeras i luftvägar och lungor vid inhalationsbehandling. 

Om föreläsaren

Martin Anderson är överläkare och forskare vid Karolinska Institutet. Martins forskning har sedan länge varit fokuserad på lungorna och speciellt hur inandade partiklar sprids och deponeras i luftvägar och lungor vid inhalationsbehandling.

Höstens webbinarier

Klicka för att anmäla dig!