Webbinarier

Orion Pharma erbjuder webbinarier från experter inom området astma/KOL.

Vårens webbinarier

Klicka för att anmäla dig!

föreläsare - bilder webbinarier_2024_Vidar.png

Vidar-André Wöien

7 februari, kl. 12.15-13.00

Allergisk rinit - fokus på barn och ungdomar

Lär dig mer om hur du kan utreda och optimera behandling av allergisk rinit. Vilken behandling är bäst? Receptfritt eller recept? När ska man remittera vidare till AIT (allergen immunterapi).

Om föreläsaren

Vidar arbetar som barnallergolog och barnläkare på Barnkliniken SUS Malmö. Han arbetar på barnallergimottagningen tillsammans med ett team bestående av duktiga läkare, sjuksköterskor, dietister, fysioterapeuter och kurator som utreder och behandlar barn och ungdomar med astma, luftvägsallergi, födoämnesallergi, läkemedelsallergi, atopisk eksem samt kronisk urtikaria.

Vidar sitter i BLFs riktlinjekommitté för allergi och är vice-ordförande i den danska förening av barnallergologer och barnlungläkare (DSPAP) och föreläser vid fler olika kurser både i utbildningen av barnläkare samt riktat mot primärvård och specialistvården.

Björn Stridh

12 mars, kl. 12.15-13.00

Spirometritolkning

Många gånger gör vi spirometritolkningen svårare är den behöver vara. Hur kan vi förenkla tolkningen och vilka värden behöver vi använda? Är det astma och/eller KOL patienten har?

Om föreläsaren

Björn Stridh är specialist i allmänmedicin och har genom åren haft ett särskilt intresse för astma, allergi och KOL. Han har arbetat med fortbildning och bl.a. varit vårdutvecklingsledare i astma/allergi/KOL-teamet på Akademiskt Primärvårdscentrum i Stockholm. Han har deltagit i riktlinjearbeten, så som regionala astmariktlinjer för Stockholm och Socialstyrelsens riktlinjer för astma/KOL.

förläsare_webbinarier_se_hösten_20213.jpg

George Grantson

19 mars, kl. 12.15-13.00
12 april, kl. 12.15-13.00

Nya svenska riktlinjer för astmabehandling

Hur skiljer sig de nya riktlinjerna från tidigare svenska riktlinjer och från GINA?

Om föreläsaren

George Grantson är specialist i intern medicin och allergologi. George Grantson arbetar som överläkare på Medicinkliniken Varberg och har ett särskilt intresse för astma, KOL och mekanismer bakom allergiska reaktioner.

föreläsare - bilder webbinarier_2024_henrikochJohanna.png

Henrik Ljungberg och Johanna Edoff

7 maj, kl. 12.15-13.00

Följsamhet till behandling

Genomgång behandlingsriktlinjer för vuxna och barn. 30–70 % av alla patienter med astma anses ha en god följsamhet till behandling. Varför har en stor kronikergrupp en låg följsamhet till behandling? Hur tar vi oss an begreppet följsamhet under vårdbesök och säkerställer patientens behandling? Presentation av ”Följsamhetsprojektet”. Tillsammans med akademi, industri, patienter och sjukvård har projektet djupdykt i följsamhet till behandling.

Om föreläsarna

Henrik Ljungberg är kliniskt verksam på Lung- & allergimottagningen på ALB Solna.

Johanna är verksam på AsthmaTuner (MediTuner) som är ett digitalt behandlings- och egenvårdsverktyg för lung- och luftvägssjukdomar.

Vårens webbinarier

Klicka för att anmäla dig!