Anmälan till webbinarier inom området astma och KOL

Professionals | 2024-05-17
Anmälan till webbinarier inom området astma och KOL

Webbinarierna vänder sig till dig som är läkare eller sjuksköterska med ett intresse för astma och KOL. Du är varmt välkommen att anmäla dig till ett eller flera av webbinarierna. 

Vänligen kontakta din lokala representant vid frågor.

Vi ser fram emot ditt deltagande!

<b>Allergisk rinit - fokus på barn och ungdomar </b><br>Vidar-André Wöien Biträdande överläkare och barnallergolog, Barnkliniken SUS Malmö
<b>Spirometritolkning</b><br>Björn Stridh Specialist i allmänmedicin, Kry Vårdcentral Gallerian Stockholm
<b>Svenska riktlinjer för astmabehandling</b><br>George Grantson Överläkare, Medicinkliniken Varberg
<b>Pulver- eller sprayinhalator? För- och nackdelar ur klinik- och miljöperspektiv</b><br>Christer Janson Överläkare Lung- och allergimottagningen, Akademiska sjukhuset, Professor, Uppsala universitet
<b>Spirometri med fokus på barn</b><br>Per Thunqvist Barnläkare/allergolog, Barn-och ungdomsmedicinska kliniken Helsingborgs Lasarett
(Avregistreringslänk finns i alla e-postutskick).

Hur Orion Pharma använder din information

För att kunna anpassa vår kommunikation så att den matchar dina intressen och behov, kan vi komma att samla in information från dig via formulär eller baserat på hur du interagerar med våra hemsidor (om du godkänt användandet av cookies). Vi kommer endast skicka information som vi tror kommer vara av värde för dig baserat på din yrkesroll och arbetsplats, detta kan inkludera marknadsföringsmaterial. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter här


Kontaktuppgifter:

Gotland, Jämtland, Stockholm (södra) och Västernorrland
   
Dalarna, Gävleborg, Södermanland, Västmanland, Värmland, Örebro och Östergötland 
  
Halland, Jönköping, Kalmar (Hultsfred, Oskarshamn och Västervik) och Västra Götaland 
  
Blekinge, Kalmar (Kalmar stad och Öland), Kronoberg och Skåne
  
Norrbotten, Stockholm (norra), Uppsala och Västerbotten 

Höstens webbinarier

föreläsare - bilder webbinarier_2024_Vidar.png

Vidar-André Wöien

11 september, kl. 12.15-13.00

Allergisk rinit - fokus på barn och ungdomar

Lär dig mer om hur du kan utreda och optimera behandling av allergisk rinit. Vilken behandling är bäst? Receptfritt eller recept? När ska man remittera vidare till AIT (allergen immunterapi).

Om föreläsaren

Vidar arbetar som barnallergolog och barnläkare på Barnkliniken SUS Malmö. Han arbetar på barnallergimottagningen tillsammans med ett team bestående av duktiga läkare, sjuksköterskor, dietister, fysioterapeuter och kurator som utreder och behandlar barn och ungdomar med astma, luftvägsallergi, födoämnesallergi, läkemedelsallergi, atopisk eksem samt kronisk urtikaria.

Vidar sitter i BLFs riktlinjekommitté för allergi och är vice-ordförande i den danska förening av barnallergologer och barnlungläkare (DSPAP) och föreläser vid fler olika kurser både i utbildningen av barnläkare samt riktat mot primärvård och specialistvården.

Björn Stridh

22 oktober, kl. 12.15-13.00

Spirometritolkning

Många gånger gör vi spirometritolkningen svårare är den behöver vara. Hur kan vi förenkla tolkningen och vilka värden behöver vi använda? Är det astma och/eller KOL patienten har?

Om föreläsaren

Björn Stridh är specialist i allmänmedicin och har genom åren haft ett särskilt intresse för astma, allergi och KOL. Han har arbetat med fortbildning och bl.a. varit vårdutvecklingsledare i astma/allergi/KOL-teamet på Akademiskt Primärvårdscentrum i Stockholm. Han har deltagit i riktlinjearbeten, så som regionala astmariktlinjer för Stockholm och Socialstyrelsens riktlinjer för astma/KOL.

förläsare_webbinarier_se_hösten_20213.jpg

George Grantson

6 november, kl. 12.15-13.00

Svenska riktlinjer för astmabehandling

Hur skiljer sig de nuvarnade riktlinjerna från tidigare svenska riktlinjer och från GINA?

Om föreläsaren

George Grantson är specialist i intern medicin och allergologi. George Grantson arbetar som överläkare på Medicinkliniken Varberg och har ett särskilt intresse för astma, KOL och mekanismer bakom allergiska reaktioner.

förläsare_webbinarier_se_hösten_2021.jpg

Christer Janson

27 november, kl. 12.15-13.00

Pulver- eller sprayinhalator? För- och nackdelar ur klinik- och miljöperspektiv

Att välja rätt inhalator är viktigt vid behandling av astma och KOL. Föreläsningen handlar om jämförelser mellan pulver- och sprayinhalatorer, vad gäller klinisk effektivitet och miljöpåverkan.

Om föreläsaren

Christer Janson är specialist i lung- och allergisjukdomar och arbetar som överläkare på lung- och allergimottagningen på Akademiska sjukhuset och som professor vid Uppsala universitet. Christer Janson forskar om hur man kan förbättra prognosen vid astma och KOL. Forskningen inkluderar bland annat olika aspekter på hur den farmakologiska behandlingen vid astma och KOL kan förbättras. Detta innefattar olika aspekter på inhalationsbehandling såsom fel vid handhavande av inhalatorer och miljöeffekter av drivgaser.

föreläsare - bilder webbinarier_2024_Per_Thunqvist.png

Per Thunqvist

4 december, kl. 12.15-13.00

Spirometri med fokus på barn

Spirometri är ett viktigt hjälpmedel vid utredning av andningsproblem och diagnostik av främst obstruktiva sjukdomar. Fel använt kan spirometri försvåra bedömningen. Det är viktigt att förstå spirometri “från ax till limpa”.

Om föreläsaren

Per Thunqvist är barnallergiläkare och har ett specialintresse för lungfunktion. Per arbetar idag på Barn-och ungdomsmedicinska kliniken på Helsingborg Lasarett.