Användarinstruktioner

Patientstöd | 2024-01-19

A) SÅ HÄR KOMMER DU IGÅNG

  

  

Wehale HCP_Patient support_Figure 2_FINAL_20180917_SE.png

• En ny inhalator levereras i en foliepåse.
• Öppna inte påsen förrän du är redo att börja använda din Easyhaler.
• Inhalatorn består av inhalatorenheten, ett munstycke och en skyddshuv. Förpackningen kan dessutom innehålla ett skyddsfodral.
• Kontrollera att skyddshuven täcker munstycket på din Easyhaler (detta förhindrar att inhalatorn frisätter läkemedel av misstag).

  

  

Figure 3_700x394.png

•  Om du har ett skyddsfodral; öppna fodralet och sätt in inhalatorn i det. (Skyddsfodral är ett tillbehör och tillhandahålls i vissa förpackningar.)
• Om du inte ska använda inhalatorn direkt så kan du stänga skyddsfodralet.

Närmare information om hur du förvarar Easyhaler finns på FASS.

  

  

B) SÅ HÄR TAR DU EN DOS MED EASYHALER

  

  

Wehale HCP_patient support_Figure 8_FINAL_20180917_SE - Skaka - klicka - inhalera-01.png

• Ta av skyddshuven

• Placera inhalatorn mellan pekfingret och tummen.

• Skaka inhalatorn i upprätt läge 3–5 gånger.

  

  

Wehale HCP_patient support_Figure 8_FINAL_20180917_SE - Skaka - klicka - inhalera-01-02.png

   

Tryck nedåt tills du hör ett klickljud.

• Låt den sedan återgå till det ursprungliga läget

  

  

Wehale HCP_patient support_Figure 8_FINAL_20180917_SE - Skaka - klicka - inhalera-01-03.png

• Andas ut som vanligt.

• Håll inhalatorn upprätt

• Placera munstycket i munnen mellan tänderna och slut läpparna tätt runt munstycket.

• Gör en kraftig och djup inandning.

• Ta ut inhalatorn ur munnen.

• Håll andan i minst 5 sekunder.

• Andas ut som vanligt.

  

  

  

  

C) TÖM INHALATORNS MUNSTYCKE OM:

Figure 5_700x394_v02_20180813.png

Du har glömt att skaka inhalatorn

Har du glömt att skaka inhalatorn i upprätt läge ett par gånger? - Töm inhalatorn

Du har klickat mer än en gång

• Tror du att du har klickat på Easyhaler mer än en gång? - Töm inhalatorn
• Har du klickat på inhalatorn av misstag? - Töm inhalatorn

Du har andats ut i inhalatorn

• Har du andats ut i inhalatorn? - Töm inhalatorn

Så här tömmer du inhalatorns munstycke:

• Töm ut dosen genom att knacka munstycket mot en bordsskiva eller handflatan.
• Börja sedan om med steg 1, 2 och 3 för att säkerställa rätt dosering.

  

  

D) RENGÖRING

• Rengör munstycket minst en gång i veckan med en ren och torr trasa.
• Använd inte vatten eller andra vätskor eftersom pulvret är känsligt för fukt.
• Om du använder skyddskåpan kan du ta ut inhalatorn för att torka av den.
• När du sätter tillbaka inhalatorn i skyddskåpan kan du placera skyddshuven på munstycket för att förhindra att läkemedel frisätts av misstag.

  

  

E) FÅ EN NY EASYHALER

Wehale HCP_Patient support_Figure 4_FINAL_20180813_SE.png

• Inhalatorn har en dosräknare som visar hur många doser som finns kvar.
• Räknaren ändras efter var femte dos.
• När siffrorna blir röda finns det 20 doser kvar. Kontakta din läkare för att få ett nytt recept om du inte redan har en ny inhalator.
• När räknaren visar 0 måste du byta ut inhalatorn.
• Spara skyddsfodralet till nästa inhalator.

  

  

Minimiinformation

Salflumix Easyhaler® (salmeterol/flutikasonpropionat) [Rx] F. Astma: Inhalationspulver i styrkorna 50/250 mikrogram och 50/500 mikrogram. För regelbunden behandling av bronkialastma hos vuxna och ungdomar 12 år och äldre, när kombinationsbehandling (långverkande ß2-agonist och inhalationssteroid) är lämplig för: patienter som inte uppnår adekvat symtomkontroll med inhalationssteroid och ’vid behovs’ medicinering med inhalerad kortverkande ß2-agonist eller patienter som redan har adekvat symtomkontroll med inhalationssteroid och långverkande ß2-agonist. KOL: Inhalationspulver i styrkan 50/500 mikrogram. Salflumix Easyhaler är indicerad för symtomatisk behandling av patienter från 18 år med KOL med ett FEV1 <60% av beräknat normalvärde (före bronkdilaterare) och med upprepade försämringsepisoder i sjukdomshistorien samt betydande symtom trots regelbunden behandling med bronkdilaterare. Senaste översyn av produktresuméer: 2022-12-08. Bufomix Easyhaler® (budesonid/formoterol) [Rx] F. Astma: Inhalationspulver i styrkorna 80/4,5 mikrogram, 160/4,5 mikrogram och 320/9 mikrogram. För behandling av astma när kombinationsbehandling är lämplig. Bufomix Easyhaler är inte avsett som initial astmabehandling. Bufomix Easyhaler 80/4,5 mikrogram är godkänd från 6 år vid underhållsbehandling och från 12 år för underhållsbehandling och vidbehovsbehandling. Bufomix Easyhaler 160/4,5 mikrogram är godkänd från 12 år vid underhållsbehandling och för vidbehovsbehandling. Bufomix Easyhaler 320/9 mikrogram är godkänd från 12 år vid underhållsbehandling. Vid anfallskupering ska en snabbverkande bronkdilaterare användas. KOL: Inhalationspulver i styrkorna 160/4,5 mikrogram och 320/9 mikrogram. För symtomatisk behandling av patienter med svår KOL (FEV1 <70% av förväntat värde) och tidigare upprepade exacerbationer och som har signifikanta symtom trots regelbunden behandling med bronkdilaterare. Bufomix Easyhaler 160/4,5 mikrogram och 320/9 mikrogram är godkänd från 18 år. Senaste översyn av produktresuméer: 2022-10-21. Buventol Easyhaler® (salbutamol) [Rx] F. Inhalationspulver 100 mikrogram/dos och 200 mikrogram/dos. För symtomlindring av bronkkonstriktion vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Buventol Easyhaler godkänd från 6 år. Senaste översyn av produktresumé: 2024-01-25. Giona Easyhaler® (budesonid) [Rx] F. Inhalationspulver 100 mikrogram/dos, 200 mikrogram/dos och 400 mikrogram/dos. För behandling av lindrig, måttlig och svår ihållande astma. Giona Easyhaler är inte lämplig för behandling av akuta astmaanfall. Giona Easyhaler är godkänd från 6 år. Senaste översyn av produktresumé: 2022-03-17. Beclomet Easyhaler® (beklometason) [Rx] F. Inhalationspulver 200 mikrogram/dos. För behandling av bronkialastma. Beclomet Easyhaler godkänd från 5 år. Senaste översyn av produktresumé: 2021-03-04. För priser och ytterligare information se www.fass.se.