Snabb och enkel att lära ut och att lära sig

Patientstöd | 2023-08-30

Korrekt inhalationsteknik är avgörande för en effektiv behandling av astma eller KOL.1 Easyhaler® är enkel för vårdpersonal att lära ut och för patienter att lära sig.

 

Shake, click and inhale

  • Korrekt användning av Easyhaler omfattar tre enkla steg: 1. Skaka, 2. Klicka och 3. Inhalera.

Easyhaler is  easy to teach


  • 92 % av läkarna anser att rätt inhalationsteknik för Easyhaler är enkel eller mycket enkel att lära ut.2
 Less than 5 minutes

  • 74 % av patienterna lär sig att använda Easyhaler på mindre än 5 minuter, och 99 % av patienterna lär sig korrekt användning inom 10 minuter.2
 Easyhaler is easy to learn

  • 98 % av astma- och KOL-patienterna, i alla åldrar, betraktar Easyhaler som mycket enkel eller enkel att lära sig.3
 Asthma, COPD and ACO patients are more satisfied with Easyhaler than their previous inhalers.2

  • Astma- och KOL-patienter är mer nöjda med Easyhaler än med sina tidigare inhalatorer.2

 

 

Referenser

1. Hantulik P, Wittig K, Henschel Y, Ochse J, Vahteristo M, Rytila P. Usage and usability of one dry powder inhaler compared to other inhalers at therapy start: an open, non-interventional observational study in Poland and Germany. Pneumonologia i Alergologia Polska 2015;83(5):365–377.
2. Tamasi L, Gálffy G. A new budesonide/formoterol inhalation therapy in patients with asthma, COPD and ACO PA 657 Poster presentation at the ERS Annual Meeting, Milan 9-13 Sept 2017. UNPUBLISHED DATA.
3. Gálffy G, Mezei G, Németh G, Tamási L, Müller V, Selroos O, Orosz M. Inhaler competence and patient satisfaction with Easyhaler®: results of two real-life multicentre studies in asthma and COPD. Drugs R D 2013;13(3):215-22.