Bufomix Easyhaler

Produktinformation | 2023-03-31

Orion_wehale HCP_product info_Bufomix_Fig1_ME_20180906_SE_Bufomix Easyhaler.png

UNDERHÅLLS- OCH VIDBEHOVSBEHANDLING MED EASYHALER®

BUFOMIX EASYHALER®

 • Budesonid/formoterolfumaratdihydrat
 • Styrkor: 80/4,5x, 160/4,5y och 320/9z mikrogram

INDIKATION1

 • Underhålls- och vidbehovsbehandling (MART) från 12 år med inadekvat astmakontroll och frekvent behov av luftrörsvidgande medicineringx,y
 • Underhållsbehandling för vuxnax,y,z, ungdomar (≥12 år)x,y,z och barn (≥6 år) med astmax
 • Symptomatisk behandling av vuxna KOL-patienter med upprepade exacerbationer i anamnesen trots behandling med bronkdilaterarey,z

 

JÄMN DOSERING ÄVEN VID LÅGA INHALATIONSFLÖDEN

Easyhaler® med budesonid/formoterol ger en mer exakt och jämn levererad dos än referensprodukten (Symbicort Turbuhaler) – vid olika patientinhalationsflöden (P<0,001, Figur 1). Levererad dos förblir jämn under inhalatorns hela livslängd. Bufomix Easyhaler uppfyller de krav* som ställs av myndigheterna att klara omgivningsfaktorer som fukt, stötar, vibrationer eller upprepade cykler av nedfrysning och upptining.2 Easyhaler garanterar en korrekt och jämn dosering, redan vid PIF från 30 L/min.2,3

*(ICH) stability guideline) (Ref: CPMP/QWP/609/96/Rev 2, 2007) (International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of pharmaceuticals for Human Use: ICH Harmonised Tripartite Guideline, Stability Testing of New Drug Substances and Products Q1A(R2), 2003).

 

Orion_wehale HCP_product info_Bufomix_Fig1_ME_20180906_SE_Figure 1.png

 

Figur 1. Easyhaler® med budesonid/formoterol ger jämn dosering även vid låga inhalationsflöden.2

 

UNDERHÅLLS-/BEHOVSMEDICINERING - FÖRBÄTTRAD ASTMAKONTROLL

Easyhaler® med budesonid/formoterol kombinerar underhålls- och vidbehovsbehandling (MART) i en och samma inhalator (Figur 2). Patienter som MART-behandlas med budesonid/formoterol upplever färre astmaexacerbationer jämfört med patienter som får en fast dos med terbutalin eller formoterol enligt behov (P<0,0001).1

Orion_wehale HCP_product info_Bufomix_Fig1_ME_20180906_SE_Figure 3.png

 

 

Figur 2. Fördelarna med underhålls- och vidbehovsbehandling (MART).1

 

 

BUFOMIX EASYHALER® – MART1
FÖR PATIENTER FRÅN 12 ÅR MED:

 • inadekvat astmakontroll och frekvent behov av luftrörsvidgande medicinering
 • tidigare astmaexacerbationer som krävt medicinsk intervention

MART-STYRKOR:

 • 80/4,5 mikrogram
 • 160/4,5 mikrogram

 

 

Referenser:

 1. Bufomix Easyhaler produktresumé
 2. Haikarainen J, Selroos O, Löytänä T, Metsärinne S, Happonen A, Rytila P. Budesonide/Formoterol Easyhaler®: Performance under simulated real-life conditions. Pulm Ther 2017;3:125–38.
 3. Ghosh S, Ohar J, Drummond M. Peak inspiratory flow rate in chronic obstructive pulmonary disease: implications for dry powder inhalers. J Aerosol Pulm Drug Deliv 2017;30(6):381–87.

Se FASS för ytterligare information om dosering, administrering, kontraindikationer och möjliga biverkningar.


Minimiinformation

Bufomix Easyhaler® (budesonid/formoterol) [Rx] F. Astma: Inhalationspulver i styrkorna 80/4,5 mikrogram, 160/4,5 mikrogram och 320/9 mikrogram. För behandling av astma när kombinationsbehandling är lämplig. Bufomix Easyhaler är inte avsett som initial astmabehandling. Bufomix Easyhaler 80/4,5 mikrogram är godkänd från 6 år vid underhållsbehandling och från 12 år för underhållsbehandling och vidbehovsbehandling. Bufomix Easyhaler 160/4,5 mikrogram är godkänd från 12 år vid underhållsbehandling och för vidbehovsbehandling. Bufomix Easyhaler 320/9 mikrogram är godkänd från 12 år vid underhållsbehandling. Vid anfallskupering ska en snabbverkande bronkdilaterare användas. KOL: Inhalationspulver i styrkorna 160/4,5 mikrogram och 320/9 mikrogram. För symtomatisk behandling av patienter med svår KOL (FEV1 <70% av förväntat värde) och tidigare upprepade exacerbationer och som har signifikanta symtom trots regelbunden behandling med bronkdilaterare. Bufomix Easyhaler 160/4,5 mikrogram och 320/9 mikrogram är godkänd från 18 år. Senaste översyn av produktresuméer: 2022-10-21. För priser och ytterligare information se www.fass.se.