Evaluation of the efficiency of single-inhaler combination therapy with budesonide/formoterol fumarate in patients with bronchial asthma in daily clinical practice

Publikationer | 2024-01-19

Study Summary:

Evaluation of the efficiency of single-inhaler combination therapy with budesonide/formoterol fumarate in patients with bronchial asthma in daily clinical practice

Pirozynski et al. 2017. Adv Ther

  • The clinical efficacy of budesonide/formoterol fumarate Bufomix Easyhaler® inhaler in daily practice was assessed in 2200 patients with bronchial asthma.
  • The proportion of patients with well-controlled or totally controlled asthma, as defined by ACT score of ≥20, increased from 46.6% at enrollment to 90.8% at the second control visit (p<0.001).
  • Treatment adherence rate was above 95%, and patients reported excellent satisfaction and ease of use of the inhaler.


The combination of the inhaled corticosteroid (ICS) budesonide and long-acting β2-agonist (LABA) formoterol has been proven effective in controlling bronchial asthma through suppression of chronic inflammation and reduction of airway hyperresponsiveness. In this real-life post-authorization efficacy study (PAES), Bufomix Easyhaler® inhalator – a dry powder inhaler budesonide/formoterol fumarate combination product – was shown to be highly effective and easy to use in daily clinical practice. Excellent medical adherence and patient satisfaction were also reported.

The clinical efficacy of Bufomix Easyhaler was assessed in a non-randomized, open-label, and non-interventional multicenter study in Poland. This real-life study was conducted in 2200 combination-naïve adult asthma patients who had recently (at least 14 days before enrollment) started budesonide/formoterol treatment (320/9 μg or 160/4.5 μg per inhalation). Asthma Control Test (ACT) was recorded on enrollment and during two control visits after intervals of 8–12-weeks; mean exposure to Bufomix Easyhaler was 142±27 days. Prior to the start of treatment, over 50% of patients had been treated for asthma for longer than 5 years; 54.6% were using an ICS and 33% were using LABA and ICS therapies separately. Most patients had mild chronic (32.6%) or moderate persistent asthma (59.8%) (GINA 2015). The percentage of patients with well-controlled or totally controlled (ACT score 20–25 points), and poorly controlled asthma (ACT score <15 points) was the primary endpoint of this study.

Figure 1. Asthma control obtained with fix-dosed budesonide/formoterol fumarate combination therapy (Bufomix Easyhaler®) during three visits (p<0.001). ATC, asthma control test.

The proportion of patients with well-controlled or totally controlled asthma increased from 46.6% at the first visit (enrollment) to 90.8% at the second control visit (p<0.001) (Figure 1); from 41.1% to 87.7% (p<0.001) for the higher dose and 55.0% to 95.5% (p<0.001) for the lower dose. The proportion of patients with poorly controlled asthma decreased from 14.9% to 1.2% (p<0.001). Adherence to the use of Bufomix Easyhaler increased from 88.0% to 95.3% (MAQ, Medication Adherence Questionnaire; p<0.001). Patient satisfaction was over 90%: the product was considered portable, easy to use and hygienic.

This real-life study showed that Bufomix Easyhaler demonstrates good clinical efficacy among adult asthma patients in daily clinical practice, in outpatient care, as measured by ACT. Patients reported excellent satisfaction and ease of use of the inhaler.


Piroźyński M, Hantulik P, Almgren-Rachtan A, Chudek J. Evaluation of the effciency of single-inhaler combination therapy with budesonide/formoterol fumarate in patients with bronchial asthma in daily clinical practice. Advances in Therapy 2017;34(12):2648.


Minimiinformation

Salflumix Easyhaler® (salmeterol/flutikasonpropionat) [Rx] F. Astma: Inhalationspulver i styrkorna 50/250 mikrogram och 50/500 mikrogram. För regelbunden behandling av bronkialastma hos vuxna och ungdomar 12 år och äldre, när kombinationsbehandling (långverkande ß2-agonist och inhalationssteroid) är lämplig för: patienter som inte uppnår adekvat symtomkontroll med inhalationssteroid och ’vid behovs’ medicinering med inhalerad kortverkande ß2-agonist eller patienter som redan har adekvat symtomkontroll med inhalationssteroid och långverkande ß2-agonist. KOL: Inhalationspulver i styrkan 50/500 mikrogram. Salflumix Easyhaler är indicerad för symtomatisk behandling av patienter från 18 år med KOL med ett FEV1 <60% av beräknat normalvärde (före bronkdilaterare) och med upprepade försämringsepisoder i sjukdomshistorien samt betydande symtom trots regelbunden behandling med bronkdilaterare. Senaste översyn av produktresuméer: 2022-12-08. Bufomix Easyhaler® (budesonid/formoterol) [Rx] F. Astma: Inhalationspulver i styrkorna 80/4,5 mikrogram, 160/4,5 mikrogram och 320/9 mikrogram. För behandling av astma när kombinationsbehandling är lämplig. Bufomix Easyhaler är inte avsett som initial astmabehandling. Bufomix Easyhaler 80/4,5 mikrogram är godkänd från 6 år vid underhållsbehandling och från 12 år för underhållsbehandling och vidbehovsbehandling. Bufomix Easyhaler 160/4,5 mikrogram är godkänd från 12 år vid underhållsbehandling och för vidbehovsbehandling. Bufomix Easyhaler 320/9 mikrogram är godkänd från 12 år vid underhållsbehandling. Vid anfallskupering ska en snabbverkande bronkdilaterare användas. KOL: Inhalationspulver i styrkorna 160/4,5 mikrogram och 320/9 mikrogram. För symtomatisk behandling av patienter med svår KOL (FEV1 <70% av förväntat värde) och tidigare upprepade exacerbationer och som har signifikanta symtom trots regelbunden behandling med bronkdilaterare. Bufomix Easyhaler 160/4,5 mikrogram och 320/9 mikrogram är godkänd från 18 år. Senaste översyn av produktresuméer: 2022-10-21. Buventol Easyhaler® (salbutamol) [Rx] F. Inhalationspulver 100 mikrogram/dos och 200 mikrogram/dos. För symtomlindring av bronkkonstriktion vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Buventol Easyhaler godkänd från 6 år. Senaste översyn av produktresumé: 2024-01-25. Giona Easyhaler® (budesonid) [Rx] F. Inhalationspulver 100 mikrogram/dos, 200 mikrogram/dos och 400 mikrogram/dos. För behandling av lindrig, måttlig och svår ihållande astma. Giona Easyhaler är inte lämplig för behandling av akuta astmaanfall. Giona Easyhaler är godkänd från 6 år. Senaste översyn av produktresumé: 2022-03-17. Beclomet Easyhaler® (beklometason) [Rx] F. Inhalationspulver 200 mikrogram/dos. För behandling av bronkialastma. Beclomet Easyhaler godkänd från 5 år. Senaste översyn av produktresumé: 2021-03-04. För priser och ytterligare information se www.fass.se.