Enligt forskning är det nyttigt för KOL-patienter att sjunga – 3 positiva sätt att lindra KOL-symtom

Publikationer | 2021-11-12
Enligt forskning är det nyttigt för KOL-patienter att sjunga – 3 positiva sätt att lindra KOL-symtom
Förutom läkemedelsbehandlingar kan val i levnadssättet hjälpa patienter med KOL att hantera symtom och öka sitt välbefinnande. Vissa positiva vanor kan vara både hälsosamma och berikande för patienternas liv. Här följer tre förslag baserade på forskningsresultat.

Förutom läkemedelsbehandlingar kan val i levnadssättet hjälpa patienter med KOL att hantera symtom och öka sitt välbefinnande. Vissa positiva vanor kan vara både hälsosamma och berikande för patienternas liv. Här följer tre förslag baserade på forskningsresultat.

Patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL, kan drabbas av frekvent hosta eller väsande andning, andnöd och svårighet att ta ett djupt andetag. Patienter är ofta medvetna om skadliga vanor och saker de bör undvika för att hantera symtomen, såsom rökning, undervikt, luftföroreningar och irriterande ämnen, lunginfektioner och så vidare.

Forskningen talar dock för att det finns positiva val i levnadssättet som patienter kan göra för att lindra symtom och samtidigt berika sina liv. Dessa är naturligtvis inte ersättningar eller alternativ till läkemedelsbehandling som ordinerats av läkare, utan snarare ett extra stöd för patienternas hälsa och egna hantering av KOL-symtom i hemmet.

Här följer tre positiva åtgärder, med stöd av forskningsrön, som kan hjälpa patienter att hantera KOL-symtom: 

Att sjunga har visat sig förbättra hälsan och lindra oro hos KOL-patienter

Studier har funnit att sång kan bidra till att lindra symptomen av KOL, förbättra andningen och öka lungfunktionen. En långtidsstudie av Canterbury Christ Church University i Kent fann att regelbunden sång förbättrade KOL-patienters symtom.

Deltagarna i studien sjöng i 60 minuter varje vecka under 12 veckor, och deras andning utvärderades i början och slutet av studien med en spirometer. De flesta av deltagarna visade ökad lungkapacitet, och forskarna noterade att progressen av deras KOL-symtom hade avstannat.

Enligt studiens författare, Dr. Ian Morrison, var lungfunktionsförbättringen dramatisk, särskilt efter cirka fem månader, när personerna hade ändrat sina andningsvanor.

I en annan studie, utförd på The Royal Brompton and Harefield NHS Hospital i Storbritannien, jämfördes effekterna av en sexveckorskurs i sång två gånger i veckan med vanlig vård av KOL-patienter. Sammantaget förbättrade sånglektionerna KOL-patienters övergripande hälsa och lindrade deras ångest mer än vanlig vård. Studien fann också att 96 % av patienterna bedömde sångträffarna som ”mycket trevliga”, och 98 % uppgav att sången hade lärt dem något om att andas på ett annat sätt. Den brittiska lungföreningen (British Lung Foundation) har faktiskt startat dussintals grupper för sång för andning som riktar sig till personer med kroniska lungsjukdomar. 

Läs även vår senaste artikel på Wehale.life, där operasångerskan Iida Antola delar med sig av inspirerande tips för att stärka andningen.  

Mindfulness-meditation har positiva effekter på andning och kognitiv funktion

Mindfulness-meditation är en annan positiv vana som patienter med KOL kan prova för att hjälpa lindra symtomen och leva ett hälsosamt liv. Syftet med mindfulness-baserad meditation är att öka en fördomsfri medvetenhet om nuet. Mindfulness-meditation har visat sig vara effektiva för att förbättra hanteringen av psykologiska – och ibland även fysiska – symtom hos patienter med kroniska tillstånd.

En liten pilotstudie, som publicerades 2015 i International Journal for Chronic Obstructive Pulmonary Disease, fann att en åttaveckors mindfulness-meditationskurs förbättrade andningsfrekvensen hos personer med KOL jämfört med kontrollgruppen. Deltagarna rapporterade också förbättrade emotionella funktioner efter bara sex tillfällen.

I en metagranskning av effekterna av mindfulness-terapi för astma- och KOL-patienter framkom också tecken på att mindfulness-meditation kan öka psykiska resurser i situationer relaterade till KOL-symtom.

Vattenträning har visat sig öka livskvaliteten

 Personer med KOL kan ha svårt att träna på grund av andningssvårigheter samt besvär med muskler och skelett. Ett bra sätt att hantera detta kan vara att inrikta sig på vattenträning, som är mindre påfrestande för kroppen och mer hanterbart med KOL.

En studie från 2013 publicerad i European Respiratory Journal fann att vattenbaserade övningar ökade patienternas fysiska uthållighet och lindrade KOL-symtom och trötthet.

I studien hänvisades deltagare med KOL slumpmässigt till antingen vattenbaserad träning, landbaserad träning eller en kontrollgrupp som inte tränade. Jämfört med kontrollgruppen ökade den vattenbaserade träningen avsevärt sträckan för sex minuters gång samt sträckorna för stegvis ökande gånghastighet och uthållighetsgång fram och tillbaka. Det förbättrade även andnöd och trötthet enligt bedömningsmodellen i CRDQ (Chronic Respiratory Disease Questionnaire). Vattenträning var betydligt effektivare än land träning, samt en ökad kontroll av topp- och uthållighetskapacitet  under träning och en förbättrad livskvalitet hos personer med KOL.

Författarna menade att effektiviteten kan bero på att vatten stödjer kroppsvikten och ger extra motstånd, vilket ökar träningsintensiteten.

För att summera så kan stöd för att hjälpa KOL-patienter att utveckla hälsosamma och positiva levnadssätt medföra betydande fördelar till stöd för traditionell sjukvård.


Referenser: 

Chan, R. R.; Giardino, N. & Larson, J. L. (2015). A pilot study: mindfulness meditation intervention in COPD. International journal of chronic obstructive pulmonary disease, 10, 445–454. https://doi.org/10.2147/COPD.S73864

Clift, S. et. al. (2013): An evaluation of community singing for people with COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease – Final Report. Canterbury Christ Church University.
https://www.canterbury.ac.uk/medicine-health-and-social-care/sidney-de-haan-research-centre/documents/research/Clift-Morrison-Skingley-Page-Coulton-Treadwell-VellaBurrows-Salisbury-Shipton-Evaluation-of-Community-Singing-for-People-with-COPD-FINAL.pdf

López-Lois, B.; González-Barcala, F. & Facal, D. (2021). Application of mindfulness techniques in patients with asthma or COPD, Journal of Asthma, 58:9, 1237-1246, https://doi.org/10.1080/02770903.2020.1776729

Lord, V.M.; Cave, P.;Hume, V.J. et al. (2010). Singing teaching as a therapy for chronic respiratory disease – a randomised controlled trial and qualitative evaluation. BMC Pulm Med 10, 41 https://doi.org/10.1186/1471-2466-10-41

McNamara, R. J., McKeough, Z. J., McKenzie, D. K. & Alison, J. A. (2013). Water-based exercise in COPD with physical comorbidities: a randomized controlled trial. European Respiratory Journal 41, 6 https://erj.ersjournals.com/content/erj/41/6/1284.full.pdf