Powrót

Śledź lepsze i gorsze momenty: Wykorzystaj optymalnie dziennik odczytów z pikflometru

FAKTY | 14.03.2019
Śledź lepsze i gorsze momenty: Wykorzystaj optymalnie dziennik odczytów z pikflometru

Życie z astmą to lepsze i gorsze momenty. Pomiar szczytowych przepływów wydechowych umożliwi zarówno Tobie jak i Twojemu lekarzowi śledzenie symptomów i ustalenie, jak optymalnie kontrolować astmę w Twoim przypadku.

 

Każdy organizm jest inny. A każda osoba z astmą inaczej reaguje na chorobę. Astma to choroba o zmiennym przebiegu, jej objawy mogą się zmieniać pod wpływem pór roku, czy wydarzeń w życiu. Dlatego mierzenie szczytowych przepływów wydechowych i śledzenie objawów może być tak użyteczne.

 

Szczytowy przepływ wydechowy (z ang. PEF) pozwala Ci ustalić, jak szybko możesz wydychać powietrze z płuc, co stanowi cenną wskazówkę na temat stanu płuc. Wartość ta jest często mierzona w okresie diagnozowania astmy, ale prowadzenie dziennika odczytów z pikflometru po zdiagnozowaniu choroby jest dobrym pomysłem, aby zapewnić odpowiednią kontrolę astmy.

 

Pomóż sobie i lekarzowi

 

Dziennik odczytów z pikflometru pomoże zarówno Tobie jak i lekarzowi lepiej kontrolować Twój stan zdrowia. Zapewnia on cenne wskazówki na temat kontroli astmy, stylu życia t tego, w jakim stopniu skuteczne są leki, które przyjmujesz.

 

Dziennik odczytów ułatwia komunikację pomiędzy pacjentem a personelem medycznym, ponieważ zawiera cenne informacje na temat układu oddechowego pacjenta,” stwierdza dr Andy Whittamore, lekarz pierwszego kontaktu i specjalista ds. klinicznych w organizacji Asthma UK.

 

Cenną wskazówką jest także poznanie normalnego szczytowego przepływu wydechowego, który jest uzależniony od wieku, płci i wzrostu.

 

„Jeśli pacjent wie, co ma zrobić w razie zmian objawów czy zmian przepływu wydechowego, fakt ten zapewnia mu także poczucie, że chorobę można kontrolować,” stwierdza dr Whittamore i dodaje, że wartości zmierzone w gabinecie lekarskim po zastosowaniu inhalatora, często różnią się od tych mierzonych w domu.

 

Prawidłowy pomiar przepływu szczytowego

 

Przepływ szczytowy mierzy się przy pomocy pikflometru, który można zakupić w przychodni lub aptece.

 

Aby zmierzyć przepływ szczytowy, należy stosować pikflometr dwa razy dziennie i zapisywać najlepszy z wyników potrójnego pomiaru. Wyniki te należy zapisywać wraz z ewentualnymi objawami, takimi jak duszności, świszczący oddech, kaszel lub ucisk w klatce piersiowej.

 

W okresach ostrych stanów zapalnych, zmierzona objętość powietrza będzie o wiele niższa niż w okresach, kiedy drogi oddechowe są bardziej drożne. „Zarówno bardzo zmienna jak i stale niska wartość przepływu szczytowego to sygnał, że astma nie jest dobrze kontrolowana,” wyjaśnia dr Whittamore.

 

Dziennik może także posłużyć lekarzowi do ustalenia, jak często stosujesz wziewny lek łagodzący objawy. „Wiemy, że jeśli pacjent stosuje wziewny lek łagodzący objawy trzy razy w tygodniu lub częściej, stanowi to sygnał, że istnieje stan zapalny wymagający leczenia,” stwierdza.

 

Element planu samokontroli

 

Dziennik odczytów z pikflometru jest przydatny nie tylko lekarzowi, sprawia także, że czujesz się bezpieczniej. Pacjent wie kiedy wartość szczytowego przepływu wydechowego spada poniżej 80% może więc podjąć działania zgodnie z indywidualnym planem.

 

„Trudno przecenić, jak ważny jest pisemny plan samokontroli astmy,” stwierdza dr Whittamore. Indywidualny plan działań opracowany przez Ciebie i lekarza podczas konsultacji powinien obejmować to, co należy zrobić, jeśli przepływ szczytowy spada, może to być przyjęcie leków, lub zwrócenie się po poradę lekarską. „W przypadku pacjentów z astmą, którzy wiedzą, jak postępować ryzyko hospitalizacji jest czterokrotnie niższe.”

 

Pomimo, że może to wydawać się kłopotliwe, prowadzenie dziennika to doskonały sposób, aby kontrolować chorobę.

 

Autorka Courtney Tenz

Zdjęcia: iStock

 

Orion to działająca na całym świecie fińska firma farmaceutyczna dbająca o dobro pacjentów od ponad 100 lat. Firma Orion opracowuje, produkuje i sprzedaje leki przeznaczone dla ludzi i zwierząt oraz aktywne składniki farmaceutyczne. Choroby układu oddechowego to jeden z kluczowych obszarów terapeutycznych firmy Orion. Easyhaler® to opracowany przez naszą firmę inhalator proszkowy. Rodzina produktów Easyhaler® obejmuje dziś sześć powszechnie stosowanych metod leczenia chorych na astmę i POChP. Sprzedaż netto firmy Orion w 2017 roku wyniosła 1085 mln euro, a firma zatrudniała około 3500 pracowników. Akcje A i B spółki Orion są notowane na giełdzie Nasdaq w Helsinkach.

Myśląc o przyszłości firma farmaceutyczna Orion nadal inwestuje w badania i rozwój metod leczenia pacjentów z astmą i POChP, a także ulepszanie konstrukcji i funkcjonalności inhalatorów. Firma koncentruje się na bezpieczeństwie i jakości na wszystkich etapach cyklu życia produktów, dbając o środowisko naturalne.   Zrównoważony rozwój stanowi integralny element całego procesu, od badań i rozwoju po produkcję. Wymagamy tego także od dostawców firmy Orion. Firma Orion dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia jak najlepszej kontroli wpływu jej fabryk na środowisko naturalne przez ograniczenie zużycia energii, a także zmniejszenie oddziaływania ścieków na otoczenie, uzyskując coraz lepsze wyniki. Podejmuje ona także działania zapewniające stosowanie przez dostawców procedur kontroli i ograniczania wpływu na środowisko naturalne. Wszystkie aspekty zrównoważonego rozwoju — społeczne, ekonomiczne i środowiskowe — są starannie uwzględniane w całym cyklu życia produktów, również podczas korzystania przez pacjenta z inhalatorów i ich utylizacji.

 

Raport dotyczący zrównoważonego rozwoju firmy Orion na rok 2018 można pobrać tutaj https://www.orion.fi/en/Orion-group/Sustainability/sustainability-reports/sustainability-report/

Orion Pharma Poland Sp. z o. o., 00-446 Warszawa, ul. Fabryczna 5A, tel./faks +48 22 833 31 77
Oświadczenia Kontakt Orion Corporation 2019