Powrót

Leki stosowane w leczeniu astmy i POChP: skorzystaj z dostępnych Ci opcji!

FAKTY | 14.03.2019
Leki stosowane w leczeniu astmy i POChP: skorzystaj z dostępnych Ci opcji!

Czy znasz leki wziewne najczęściej stosowane w leczeniu astmy i POChP? Istnieje cały szereg opcji, aby Twoje drogi oddechowe były optymalnie drożne i zdrowe.

Stało się, masz astmę lub POChP. Bez względu na to, czy właśnie się o tym dowiedziałeś/-aś, czy wiesz o chorobie od jakiegoś czasu, pamiętaj że obie choroby są naukowo dobrze zbadane a współczesna medycyna zapewnia nam szereg rozwiązań umożliwiających ich kontrolowanie.

Po zdiagnozowaniu astmy czy POChP dobra wiadomość jest taka, że teraz wiesz już, dlaczego występują u Ciebie takie objawy jak duszności ucisk w klatce piersiowej, czy kaszel lub świszczący oddech Oznacza to także, że teraz Ty i Twój lekarz możecie im zapobiegać, dzięki stosowaniu odpowiednich leków kontrolujących te objawy, co umożliwi Ci ponowne robienie tego, co sprawia Ci przyjemność.

 

Jakie leki są najczęściej stosowane?

 

Istnieje wiele leków, które można stosować pojedynczo lub łącznie zarówno długoterminowo, jak i w przypadku ostrych ataków.

Najczęściej stosowanymi lekami wziewnymi są kortykosteroidy, które łagodzą stan zapalny dróg oddechowych oraz krótko- i długo działające leki rozszerzające oskrzela, które działają poprzez rozluźnianie mięśni dróg oddechowych. Pierwsza grupa leków określana jest terminem leki zapobiegające atakom, a druga terminem leki przynoszące ulgę, co jest związane z powodem, dla którego są przyjmowane.

W leczeniu POChP często stosuje się lek skojarzony – przeważnie w postaci zawierającej dwa długo działające leki rozszerzające oskrzela lub wziewnego kortykosteroidu oraz długo działającego leku rozszerzającego oskrzela. Także w przypadku astmy pacjentowi może zostać przepisany lek skojarzony w inhalatorze – zapewnia on wygodę, ale elastyczność jego dozowania jest nieco mniejsza.

Wszystkim osobom, u których zdiagnozowano astmę przepisywany jest wziewny lek przynoszący ulgę (działający objawowo), a większości osób, które mają problemy z oddychaniem zaleca się także stosowanie wziewnego leku zapobiegającego atakom, aby poprawić ich stan w dłuższym horyzoncie czasowym.

 

Bohater i codzienny opiekun

 

Wyobraź sobie, że wziewny lek przynoszący ulgę to swego rodzaju bohater, który działa szybko w nagłych sytuacjach, a lek zapobiegający atakom to ciężko pracujący codzienny opiekun. Codzienny opiekun pracuje rzetelnie na co dzień, aby minimalizować nagłe ataki – i potrzebę korzystania z leku bohatera. Wziewny lek przynoszący ulgę należy zawsze mieć pod ręką, a kiedy masz atak, albo czujesz że się zbliża, zastosować go przy pomocy inhalatora, aby dotarł do płuc. Zazwyczaj powoduje on rozluźnienie dróg oddechowych w ciągu kilku minut.

Lek zapobiegający atakom sprawia, że drogi oddechowe są mniej wrażliwe, a co za tym idzie mniej podatne na czynniki, które mogą wywoływać trudności z oddychaniem. Jeśli stosujesz ten lek zgodnie z zaleceniami, zapobiega on stanowi zapalnemu i obrzękowi dróg oddechowych, a jego działanie ochronne nasila się wraz z okresem jego stosowania. Wziewny lek zapobiegający atakom powinieneś/powinnaś stosować także, kiedy czujesz się dobrze.

 

Skąd wiesz, że Twoje leki działają?

 

Ostatecznie to sam pacjent jest najlepszym sędzią, który ocenia, czy dany schemat leczenia jest skuteczny. Kiedy astma lub POChP jest prawidłowo kontrolowana, nie powinny występować żadne objawy, bez względu na to, czy pracujesz, uprawisz sporty, czy po prostu odpoczywasz.

Jeśli musisz stosować wziewny lek przynoszący ulgę kilka razy w tygodniu, potraktuj to jako ostrzeżenie, że lek może nie działać tak skutecznie, jak powinien. Należy wówczas udać się do lekarza, który w większości przypadków przepisze Ci alternatywny lek zapobiegający atakom.

Ważne jest stosowanie rodzaju leku odpowiedniego pod kątem danych objawów i sytuacji – jeśli lek nie przynosi oczekiwanych efektów, nie musisz znosić objawów astmy lub POChP w milczeniu. Zwróć się po pomoc lekarską, uzyskaj porady i pomóż swoim płucom!

 

Autorka Sarah Hudson

Zdjęcia: iStock

 

Piśmiennictwo:

Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention, 2018. Available from: www.ginasthma.org

Alangari A.A. (2014) Corticosteroids in the treatment of acute asthma. Ann Thorac Med. Oct-Dec 2014; 9(4): 187–192.

Cazzola, Marioa; Segreti, Andreaa; Matera, Maria Gb. (2010) Novel bronchodilators in asthma. Current Opinion in Pulmonary Medicine: Jan 2010, 16 (1): 6–12.

Jenkins, C. (2017) Australian Prescriber. Drugs for chronic obstructive pulmonary disease. 2017 Feb; 40(1): 15–19.

World Health Organisation, Chronic respiratory diseases: Asthma

World Health Organisation, Key facts about COPD

 

Orion to działająca na całym świecie fińska firma farmaceutyczna dbająca o dobro pacjentów od ponad 100 lat. Firma Orion opracowuje, produkuje i sprzedaje leki przeznaczone dla ludzi i zwierząt oraz aktywne składniki farmaceutyczne. Choroby układu oddechowego to jeden z kluczowych obszarów terapeutycznych firmy Orion. Easyhaler® to opracowany w naszej firmie inhalator proszkowy. Rodzina produktów Easyhaler® obejmuje dziś sześć powszechnie stosowanych metod leczenia chorych na astmę i POChP. Sprzedaż netto firmy Orion w 2017 roku wyniosła 1 085 mln euro, a firma zatrudniała około 3 500 pracowników. Akcje A i B spółki Orion są notowane na giełdzie Nasdaq w Helsinkach.

Myśląc o przyszłości firma farmaceutyczna Orion nadal inwestuje w badania i rozwój metod leczenia pacjentów z astmą i POChP, a także ulepszanie konstrukcji i funkcjonalności inhalatorów. Firma koncentruje się na bezpieczeństwie i jakości na wszystkich etapach cyklu życia produktów, dbając o środowisko naturalne.   Zrównoważony rozwój stanowi integralny element całego procesu, od badań i rozwoju po produkcję. Wymagamy tego także od dostawców firmy Orion. Firma Orion dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia jak najlepszej kontroli wpływu jej fabryk na środowisko naturalne przez ograniczenie zużycia energii, a także oddziaływania ścieków na otoczenie, uzyskując coraz lepsze wyniki. Podejmuje ona także działania zapewniające stosowanie przez dostawców procedur kontroli i ograniczania wpływu na środowisko naturalne. Wszystkie aspekty zrównoważonego rozwoju — społeczne, ekonomiczne i środowiskowe — są starannie uwzględniane w całym cyklu życia produktów, również podczas korzystania przez pacjenta z inhalatorów i ich utylizacji.

 

Raport dotyczący zrównoważonego rozwoju firmy Orion na rok 2018 można pobrać tutaj https://www.orion.fi/en/Orion-group/Sustainability/sustainability-reports/sustainability-report/

Orion Pharma Poland Sp. z o. o., 00-446 Warszawa, ul. Fabryczna 5A, tel./faks +48 22 833 31 77
Oświadczenia Kontakt Orion Corporation 2019