Takaisin etusivulle

Kuivajauheinhalaattorit vähentävät inhalaatiolääkkeiden hiilijalanjälkeä

TIETOA | 11.3.2020
Kuivajauheinhalaattorit vähentävät inhalaatiolääkkeiden hiilijalanjälkeä

Potilaat haluavat lisää tietoa astma- ja keuhkoahtaumataudin hoitoon käytettävien inhalaattorien ympäristöystävällisyydestä ja CO2-päästöistä.

 

Euroopassa on 30 miljoonaa astmapotilasta, joiden on käytettävä erilaisia lääkkeitä astmaoireiden, kuten hengenahdistuksen ja yskän hoitoon. Suurin osa lääkkeistä annostellaan keuhkoihin inhalaattoreilla, joita ovat mm. kuivajauheinhalaattorit ja ponnekaasuaerosolit. Inhalaattorien kehittämisellä ja valmistamisella on ympäristövaikutuksia. 

Hallitusten, lääkevalvontaviranomaisten, terveydenhuollon ammattilaisten ja lääketeollisuuden kohtaama haaste on, kuinka tuotteiden päivittäisestä käytöstä ja elinkaaresta aiheutuvia CO2-päästöjä voidaan pienentää hoidon laatua vaarantamatta.

Ponnekaasuaerosolien vaihtaminen kuivajauheinhalaattoreihin 

Hallitukset ja terveydenhuoltoviranomaiset kannustavat vaihtamaan ponnekaasuaerosolit kuivajauheinhalaattoreihin, joissa lääkkeen annosteluun ei käytetä kasvihuonekaasuja tuottavia ponneaineita. 

Ponnekaasuaerosolien hiilijalanjälki on 10–37 kertaa kuivajauheinhalaattoreita suurempi. Jos joka kymmenes ponnekaasuaerosoli korvattaisiin ympäristöystävällisemmällä vaihtoehdolla, hiilidioksidiekvivalenttien tuottamia päästöjä voitaisiin vähentää vuodessa 58 kilotonnia pelkästään Isossa-Britanniassa, BMJ Open -lehden julkaisussa kerrotaan. 

Näin merkittävä vaikutus on saanut astmapotilaat ympäri Eurooppaa kiinnostumaan inhalaattorien ympäristövaikutuksista. Monet potilaat haluavat vähentää hiilijalanjälkeään ja saada tietoa, miten vaihdon ympäristöystävällisempään inhalaattoriin voi tehdä turvallisesti. Lääkevaihdosta tulee keskustella oman lääkärin kanssa.

 

Asiasta tarvitaan lisää keskustelua ja tietoa 

Yrittäessään rakentaa ympäristöystävällisempää tulevaisuutta yritykset keskittyvät voimakkaasti uusiutuvan energian käyttöön, jätevesien käsittelyyn ja järjestelmien tehokkuuteen. 

”Läpinäkyvää, ympäristön kannalta kestävää toimintaa on pystyttävä mittaamaan
CO2-päästöjen lisäksi myös sillä perustella, miten toiminta vaikuttaa potilaaseen”, sanoo Lontoon Imperial Collegen konsultoiva lääkäri ja keuhkosairauksien apulaisprofessori Omar Usmani. Hän on myös Euroopan keuhkolääkäriyhdistyksen (European Respiratory Society, ERS) pääasiantuntija inhalaattoriasioissa ja yksi Euroopan johtavista spesialisteista. 

Omar Usmani on havainnut kriittisiä ristiriitaisuuksia lääkemääräystapojen ja ympäristötavoitteiden välillä. ”Vastuullamme on säilyttää maapallo tuleville sukupolville, mutta lisäksi olemme vastuussa potilaistamme – he tulevat aina ensin”, hän sanoo. 

”Ongelmana on se, että lääkärit, sairaanhoitajat ja apteekkihenkilökunta saavat hyvin vaihtelevaa opetusta inhalaattoreista koulutuksensa aikana. Erityyppisen inhalaattorien välillä on olennaisia eroja. Terveydenhuollon ammattilaisten täytyy saada parempaa koulutusta inhalaattoreista, jotta he voivat perustaa potilaiden kanssa käydyt inhalaattorihoitokeskustelut tutkittuun tietoon.” 

”Meidän on pelastettava maapallo, mutta meidän on myös käytävä painavampaa keskustelua infrastruktuurin, kuten kierrätysmenetelmien, hyödyntämisestä tulevaisuudessa”, toteaa Usmani. 

 

Käytettyjen inhalaattorien hävittämiseen tarvitaan parempia tapoja 

Euroopassa on otettu huikeita edistysaskeleita kliinisten jätteiden huollon parantamiseksi osana yleisiä ympäristötavoitteita. Lääkkeiden hävitysmenetelmät vaihtelevat eri maissa. Monissa tapauksissa hyödynnetään polttamismenetelmää, joka hävittää jätteet tuottaen niistä samalla energiaa. 

Inhalaattorit ovat kierrätysmielessä erityistapauksia. Ne valmistetaan pääasiassa tavallisesta polypropeenimuovista. Mekanismissa voi kuitenkin olla myös metalliosia, kuten aerosolisäiliö. Inhalaattorit eroavat tavallisesta muovi- ja metallijätteestä siinä, että niissä on vaikuttavien lääkeaineiden jäämiä. Jäämiä ei voi hävittää kotitalousjätteen mukana, eivätkä ne saa päätyä millään tavalla luontoon. 

Terveydenhuollon jätteen ja inhalaattorien asianmukaisen hävittämisen varmistamiseksi lääkeyhtiöt suosittelevat palauttamaan käytetyt inhalaattorit takaisin apteekkiin ja tukevat palautusta helpottavia ohjelmia.

 

Tarkastelun kohteena inhalaattorien koko elinkaari 

Suomalaisen lääkeyrityksen Orion Pharman yritysvastuupäällikkö Noora Paronen sanoo: ”Tärkeimmät tavoitteemme ovat tuotteen teho ja potilaiden sairauksien hoito. Pyrimme ottamaan ympäristönäkökulmat koko ajan enemmän huomioon.” 

Astma ja keuhkoahtaumatauti ovat yksi Orionin lääketutkimuksen ydinterapia-alueista. 

”Olemme keskittyneet ja tulemme jatkossakin keskittymään tuotteen koko elinkaareen voidaksemme vähentää ympäristövaikutuksia. Olemme alkaneet käyttää tehtaillamme vain vihreää sähköä ja parantaneet jätevesien käsittelyä. Nämä prosessit ovat osa inhalaattorituotantoamme. Jätevesien käsittelyn kehittäminen sai alkunsa tuntemastamme yritysvastuusta. Halusimme nostaa rimaa korkeammalle kuin vaadittiin ja päätimme, etteivät nämä jäämät saa päätyä luontoon. Nyt suurin osa vaikuttavia lääkeaineita sisältävistä jätevesistä kerätään ja haihdutetaan, ja jäämät poltetaan tuhkaksi”, kertoo Paronen. 

Paronen jatkaa: ”tärkeintä on, että yritys tiedostaa, missä kohtaa tuotteen elinkaarta ympäristövaikutukset ovat suurimpia, ja ryhtyy toimiin elinkaaren eri vaiheissa valmistuksesta ja kokoamisesta jakeluun ja aina vastuulliseen hävittämiseen asti. Meidän on tunnettava ja huomioitava koko elinkaari, ei vain yhtä osaa siitä.” 

”Olemme raportoineet läpinäkyvästi kestävän kehityksen ohjelmistamme yli kymmenen vuoden ajan, ja olemme tehneet muutoksia tuotteen elinkaaren kaikissa vaiheissa vuodesta 1993 lähtien, jolloin Orion keskittyi kuivajauheinhalaattorien kehittämiseen”, toteaa Paronen. 

Orion julkaisee konsernin yritysvastuuraportin vuosittain osoitteessa www.orion.fi. Vuoden 2019 raportissa on mukana inhalaattorien liiketoimintatiedot vuoden 2020 kahdelta ensimmäiseltä neljännekseltä.

 

Teksti: Danny Buckland 

Kuva: iStock

 

Lue myös: 

Lääkejäämiin vaikutetaan tuotteen elinkaaren kaikissa vaiheissa

Orion jatkaa työtä Itämeren suojelemiseksi tukemalla #MEIDÄNMERI-kampanjaa

Hiilijalanjäljen arviointi Orionin kuivajauheinhalaattoreille

 

Viitteet:

Hillman, T. et al. Inhaled drugs and global warming: time to shift to dry powder inhalers. BMJ 2013;346:f3359. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23714412

Montreal protocol on substances that deplete the ozone layer. Medical and chemicals technical options committee. Assessment report 2018. https://ozone.unep.org/sites/default/files/2019-04/MCTOC-Assessment-Report-2018.pdf

 Wilkinson, A.J.K. et al. Costs of switching to low global warming potential inhalers. An economic and carbon footprint analysis of NHS prescription data in England. BMJ Open 2019;9:e028763. doi:10.1136/bmjopen-2018-028763. https://bmjopen.bmj.com/content/9/10/e028763

 


 

Orion investoi astma- ja keuhkoahtaumatautipotilaiden hoitojen tutkimiseen ja kehittämiseen ja jatkaa samalla Easyhaler®-inhalaattorin ominaisuuksien ja käytettävyyden parantamista. Tavoitteena on taata turvallisuus ja laatu tuotteen elinkaaren kaikissa vaiheissa sekä huolehtia ympäristöstä. Tuotteiden elinkaarta suunniteltaessa otetaan huomioon kaikki kestävän kehityksen aspektit: sosiaalinen ja taloudellinen ulottuvuus sekä ympäristöystävällisyys. Kestävä kehitys on erottamaton osa koko prosessia tuotekehityksestä valmistukseen, käyttöön ja vanhojen inhalaattorien hävittämiseen. 

Voit ladata Orionin yritysvastuuraportin vuodelta 2019 täältä

Orion Oyj, Orionintie 1A, 02200 Espoo, Puh. 010 4261
Käyttöehdot Ota yhteyttä Orion Corporation 2021